Europa Środkowo-Wschodnia 2021

Grafika - strefa SGH w liczbach

Zapraszamy Państwa do lektury czwartego już wydania raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) i Forum Ekonomicznego – jednej z najważniejszych i najbardziej obszernych krajowych publikacji na temat bieżącej sytuacji w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW).

rektor SGH prof. Piotr Wachowiak

Trwająca od ponad półtora roku pandemia COVID-19 sprawiła, że większość badań, których wyniki zostały zaprezentowane w raporcie, koncentruje się na ocenie wpływu tego zjawiska na kondycję krajów regionu pod względem zarówno gospodarczym, jak i społecznym. Spora część opracowania jest poświęcona także zagadnieniom niezwiązanym z pandemią, a niezwykle ważnym dla przyszłości państw EŚW.

W tegorocznym wydaniu raportu znajdą Państwo analizy dotyczące m.in. reakcji gospodarek EŚW na pandemię COVID-19, zmian w zakresie stosunków pracy i dialogu społecznego, a także przeobrażeń, jakie zaszły i powinny zajść w systemie ochrony zdrowia, reakcji polityki podatkowej na kryzys spowodowany przez pandemię czy sytuacji sektora bankowego. Wśród tematów ważkich dla krajów regionu, a niezwiązanych z pandemią należy wymienić nowe zielone otwarcie w energetyce, konkurencję polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz silnie zróżnicowane regionalnie procesy starzenia się społeczeństw.

Sytuacji kryzysowej, jaką bez wątpienia jest pandemia, nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach zagrożenia. Trudne doświadczenia będące udziałem państw EŚW powinny stanowić dla nich również pewną lekcję na przyszłość. Mamy nadzieję, że tegoroczne wydanie raportu SGH i Forum Ekonomicznego okaże się pod tym względem cennym wsparciem dla krajów regionu, szczególnie pomocnym w wyciąganiu wniosków oraz we wprowadzaniu stosownych zmian gospodarczych i społecznych.

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. sgh
rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 


Forum Ekonomiczne to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej i najważniejszych w regionie spotkań przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki oraz mediów.

W Strefie SGH przedstawiciele nauki i eksperci ze świata biznesu rozmawiali o najistotniejszych problemach gospodarek i społeczeństw regionu Europy Środkowo-Wschodniej w dobie pandemii COVID-19 oraz o szeroko pojętych wyzwaniach dla przyszłości naszego regionu.

Relacje ze Strefy SGH oraz nagrania wszystkich dyskusji są dostępne na:

 

 

wydanie specjalne Gazety SGH (364) Insight 2021

Artykuł jest częścią wydanie specjalne Gazety SGH (364) Insight 2021.