Strefa Młodych SGH

W tym roku po raz pierwszy w Strefie SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu będzie działała Strefa Młodych. Celem tej nowej inicjatywy jest udostępnienie młodym, aspirującym przedsiębiorcom, działaczom społecznym i naukowcom platformy do wypowiedzi i dyskusji.

To odpowiedź na potrzeby młodych, ambitnych przedsiębiorców, zaangażowanych aktywistów i naukowców, którzy pragną podzielić się wiedzą i swoimi wizjami na forum krajowym i międzynarodowym.

W ramach Strefy Młodych zaplanowano serię wydarzeń zachęcających do aktywnego udziału. Strefa Młodych inspiruje do tworzenia przyszłości, daje możliwość wyrażenia własnego stanowiska oraz dzielenia się pomysłami. W tym roku będzie w pełni należała do studentów i doktorantów SGH.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego mamy przyjemność zaprezentować kompleksowy program, skupiający się na różnorodnych aspektach życia zawodowego i społecznego. Program składać się będzie z dwóch kluczowych elementów: bloku Morning Talks oraz bloku Evening Discussions. Na wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszają przedstawiciele Samorządu Studentów SGH i Studenckich Kół Naukowych (SKN): Makroekonomii i Finansów, Energetyki, Statystyki, Ekonomii Politycznej, Badań nad Konkurencyjnością, Spraw Zagranicznych oraz Geopolityki i Strategii.

Głównym celem inicjatywy jest mobilizacja młodej generacji i pokazanie, że zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia, rozwijanie kompetencji oraz budowanie społeczności są kluczowymi elementami osobistego i zawodowego rozwoju.

Morning Talks:
W ramach tych inspirujących rozmów skoncentrujemy się na tematach takich jak wartość edukacji wyższej i jej wpływ na rozwój zawodowy, synergia między biznesem a nauką oraz istota zaangażowania w inicjatywy społeczne. Naszym celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które pomogą młodym ludziom lepiej zrozumieć różnorodne ścieżki kariery oraz możliwości, jakie kryją się przed nimi.

Evening Discussions:
Wieczorne dyskusje stanowią miejsce do rozważań nad bardziej złożonymi zagadnieniami. W programie znajdą się tematy takie jak odbudowa i integracja europejska Ukrainy, rola rynku kapitałowego w kształtowaniu przyszłości Polski, wyzwania związane z transformacją energetyczną oraz kwestie dotyczące rynku pracy i negocjacji korporacyjnych. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli, poszerzenia horyzontów i poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania.

Strefa Młodych w Strefie SGH na Forum Ekonomicznym to nie tylko seria wydarzeń. To okazja do nawiązania cennych kontaktów, zdobycia nowych umiejętności oraz czerpania inspiracji z sukcesów innych uczestników. Zachęcamy serdecznie młodych liderów do aktywnego uczestnictwa i wspólnego kształtowania przyszłości, która jest naszym wspólnym zadaniem.

„W tym roku po raz pierwszy podczas Forum Ekonomicznego Strefa Młodych odbędzie się w Strefie SGH. Celem tej inicjatywy jest udostępnienie młodym, aspirującym przedsiębiorcom, działaczom społecznym i naukowcom, platformy do wypowiedzi i dyskusji. Zależy nam na aktywizacji młodzieży i pokazaniu, że warto angażować się w rożnego typu przedsięwzięcia oraz stawiać na swój rozwój” – podsumowała Weronika Daniłowska, Koordynatorka Strefy Młodych SGH, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.