Obecność SGH na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu zauważona i szeroko komentowana w mediach

Strefa SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2023

Już ponad dwa tygodnie dzielą nas od zakończenia tegorocznego XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w którego przebieg Szkoła Główna Handlowa w Warszawie włączała się jako główny partner merytoryczny. Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest ważnym wydarzeniem w życiu gospodarczym Polski. Jest również istotnym elementem budowania obecności SGH w przestrzeni publicznej i współpracy z otoczeniem.

 

Wkład intelektualny naszej uczelni w przebieg Forum Ekonomicznego, jaki wnosi ona nieprzerwanie od 2018 r., nie ogranicza się do publikacji dorocznego raportu o stanie gospodarek Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy uczestnictwa w tematycznych panelach dyskusyjnych i debatach, ale również obejmuje aktywny wpływ na sposób, w jaki o Forum Ekonomicznym w Karpaczu i działającej w jego ramach Strefie SGH opowiadają media.
Część informacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wytworzyła sama, zajmując wysokie miejsce w zestawieniu autorów największej liczby informacji (ponad 600, jeśli wziąć pod uwagę LinkedIn oraz Twitter łącznie). Według monitoringu mediów, z którego pochodzą te dane, SGH zajęła 1. miejsce pod względem liczby informacji w kategorii „Autorzy o największej sumie dotarcia" z wynikiem ok. 500 tys. informacji.

O obecności SGH na forum i wkładzie merytorycznym uczelni informowaliśmy w komunikatach prasowych, wysyłanych podczas forum do mediów ogólnopolskich i mediów branżowych. Na łamach „Gazety SGH – życie uczelni” (online) i w mediach społecznościowych pojawiały się relacje i informacje o najważniejszych panelach, jakie odbywały się w Strefie SGH. Opublikowaliśmy łącznie 22 artykuły na temat forum na łamach „Gazety SGH online”. W wersji drukowanej magazynu ukażą się dodatkowo dwa duże materiały: rozmowa z laureatem Nagrody Gospodarczej SGH, Czesławem Langiem i podsumowanie programu Forum Ekonomicznego. Warto też przypomnieć, że jeszcze przed rozpoczęciem forum została uruchomiona strona poświęcona raportowi SGH oraz udziałowi SGH w FE. Była ona na bieżąco aktualizowana.

Media były informowane o zawartości Raportu SGH i FE i ważnych wydarzeniach w komunikatach. Opublikowaliśmy 9 komunikatów, w tym jeden zapowiadający obecność SGH na FE 2023 oraz sześć dotyczących zawartości merytorycznej rozdziałów Raportu SGH i FE, a także teksty o wskaźniku Catch-up i Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia.

Wzorem ubiegłego roku w Strefie SGH działało studio telewizyjne. Łącznie przygotowaliśmy w nim 51 materiałów filmowych: 29 rozmów, 18 wypowiedzi ekspertów do kamery i cztery relacje, co zapewniło szersze niż w roku ubiegłym dotarcie informacji do odbiorców. Liczba ta wzrosła z 16,5 mln w 2022 r. do 26,9 mln w 2023 r. W ramach działań studia powstały filmy o Raporcie SGH i FE, o debacie rektorów uczelni ekonomicznych, wskaźniku Catch-up i dołączone tutaj podsumowanie obecności SGH na forum w Karpaczu.

Dzięki aktywności naszej uczelni w mediach, znacząco zwiększył się ekwiwalent reklamowy AVE, który wzrósł z 6,1 mln w roku poprzednim do 8,3 mln w 2023 r. Liczba informacji potroiła się zaś z 585 do 1761 w tym roku.

Przekaz medialny

W realizację zadań studia zaangażowani byli oprócz Zespołu Prasowego, również dziennikarze DGP (łącznie pięciu dziennikarzy) oraz pracownicy Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. W Studio SGH i DGP przeprowadzono też kilka wywiadów z przedstawicielami organizacji studenckich i studenckich kół naukowych w ramach programu Strefy Młodych, która okazała się tegorocznym „strzałem w dziesiątkę”, jeśli chodzi o program aktywności uczelni na forum i radykalne odmłodzenie wizerunku SGH w oczach odbiorców zewnętrznych.