Eksperci o nadrabianiu przez Polskę zaległości w rozwoju społecznym - wskaźnik Catch-up

prezentacja wskaźnika Catch-up

Raport SGH „Wskaźnik Catch-up – jak doganiamy Unię Europejską w rozwoju społecznym” stanowi barometr pokazujący miejsce Polski, jeśli chodzi o ścieżkę nadrabiania zaległości do najwyżej rozwiniętych krajów Europy czy świata, a także przewodnik dla osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą. W 2021 roku wskaźnik Catch-up nieznacznie się poprawił. Dystans Polski do pozostałych krajów Unii Europejskiej pozostaje w sześciu obszarach, podobnie jak w 2020 r.

Dystans zmalał w obszarze rynku pracy, a wzrósł w obszarze warunków mieszkaniowych oraz transportu i infrastruktury. Dystans nie zmienił się w sposób znaczący w obszarze dochodów i deprywacji materialnej, zdrowia, edukacji oraz ochrony środowiska.