PROF. DR HAB. WOJCIECH MORAWSKI
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH