DR TOMASZ PILEWICZ
Zakład Otoczenia Biznesu
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Zajmuje się dydaktyką i badaniami przedsiębiorczości międzynarodowej oraz technologicznej. Ukończył SGH (dr n. ekon., specjalność – innowacyjność gospodarki) oraz Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu i Politechnikę Wiedeńską (Professional MBA Entrepreneurship and Innovation), więcej informacji na podstronie SGH. Autor blogów dedykowanych nowoczesnym technologiom, źródłom strategiom i finansowaniu innowacji - https://innpoland.pl/blogi/tomaszpilewicz oraz http://dzidaconsulting.pl