DR HAB. ROMAN SOBIECKI, PROF. SGH
Zakład Analizy Rynków
Instytut Rynków i Konkurencji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH