Owocny rok dla rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. Roman Sobiecki

Zakończył się rok akademicki 2021/2022. Był to rok pełen aktywności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podejmowania nowych wyzwań, kontynuowania cyklicznych projektów oraz rozpoczynania nowych. Rok, w którym uzyskaliśmy ważne akredytacje, zacieśniliśmy współpracę z partnerami biznesowymi, absolwentami, otoczeniem, a także powołaliśmy do życia nowe kierunki studiów podyplomowych. SGH nadała stopnie naukowe nowym doktorom habilitowanym i doktorom oraz prestiżowy tytuł doktora honoris causa prof. Michelowi Librowiczowi, twórcy jednego z najlepszych programów MBA w Polsce – Canadian Executive MBA. We wszystkich obszarach rozwoju pogłębiliśmy prace projektowe, a pozytywne rezultaty wspólnego działania na rzecz rozwoju SGH są bardzo zadawalające – podsumował dla Gazety SGH prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

Rozwój w obszarze nauki

W roku akademickim 2021/2022 zostały nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 4 osobom, a tytuł doktora otrzymało 43 naukowców. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpiło 8 czerwca podczas Święta SGH.

Rozwój w obszarze przedsiębiorczości i transferu technologii

W Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH nie ustają prace związane z cyklicznymi zadaniami jednostki, jak również nowymi przedsięwzięciami i projektami. 

We współpracy z  Polską Agencją Inwestycji i Handlu opracowany został Raport SGH „Współpraca gospodarcza Polski z krajami arabskimi”, zaprezentowany podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego 2021  na targach Expo2020 w Dubaju.

CPiTT  z sukcesem zrealizowało również cykl debat na bieżące tematy gospodarcze i ekonomiczne. Czwartkowe Forum SGH, cotygodniowe spotkania z ekspertami naszej uczelni  oraz gośćmi, to projekt, który od dwóch lat powstaje we współpracy z Forum Ekonomicznym oraz Polską Agencją Prasową. Cotygodniowe programy są transmitowane na kanale SGH w serwisie YouTube

W tym sezonie naszymi gośćmi byli m.in. Zbigniew Jagiełło (członek rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności), Rafał Gawin (prezes Urzędu Regulacji Energetyki), dr Gustaw Marek Brzezin (marszałek  województwa warmińsko-mazurskiego), Adam Abramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców), Adrian Furgalski (prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR), Dawid Cycoń (prezes Zarządu ML System).

W ramach zadań CPiTT  rozwijana jest także współpraca z Agencją Badań Medycznych, która dotyczy zainicjowania Akademii Startupów Biotechnologicznych (SGH, ABM i Urząd Patentowy RP).

Centrum blisko współpracuje i prowadzi projekty z Forum Polsko-Ukraińskiego Biznesu oraz ambasadą Ukrainy w Polsce i Ambasadą RP w Kijowie. Zacieśnia współpracę z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii, wspiera samorząd Mazowsza w ramach konkursu „Startuj z Mazowsza” oraz angażuje się  merytorycznie  w Europejski Kongres Samorządów.

Nieodmiennie rolą CPiTT  jest wspieranie studenckich projektów dotyczących przedsiębiorczości i startupów. Zapewniamy studentom bezpośrednie konsultacje przedsiębiorcze. Pracę  –  po okresie epidemii COVID-19 – wznawiają przestrzenie coworkingowe SGH i  stacjonarne spotkania Klubu Przedsiębiorców SGH. 

Kolejny raz przyznano nagrody Żagle Biznesu SGH dla inteligentnych organizacji prowadzonych przez studentów i absolwentów SGH. CPiTT promuje biznesy absolwenckie również w ramach Klubu Przedsiębiorców SGH.

Najbardziej aktywni przedsiębiorcy zasilą tworzoną właśnie Radę Przedsiębiorców SGH, której celem jest wspieranie uczelni w rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu klimatu sprzyjającego innowacjom.

Trwają także prace związane z uruchomieniem akceleratora przedsiębiorczości w SGH.

Rozwój w obszarze kształtowania karier i relacji z absolwentami 

Pod koniec stycznia br. przyjęta została „Strategia współpracy z absolwentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022-2032”. Dokument zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące pogłębiania relacji z absolwentami SGH w kraju i za granicą. 

W ramach wypełniania założeń strategii w 2022 roku, podczas Święta SGH, zainaugurowano projekt Ambasador SGH. Rektor, prof. Piotr Wachowiak mianował pierwszych 6 osób, które będą pełniły funkcję honorowych ambasadorów.

Tytuł absolwencki „Lider SGH” w roku 2022 otrzymało siedmiu laureatów, a wyróżnione zostały dwie osoby.
Sukcesem zakończyła się również V edycja Programu Mentoringowego SGH, która odnotowała rekordową liczbę uczestników – aż 94 pary „mentor-mentee”. Przez 5 lat w Programie Mentoringowym SGH łącznie wzięło udział ponad 370 studentów i ponad 220 mentorów; 34 mentorów uczestniczyło w nim minimum trzy razy, a troje jest zaangażowanych od samego początku.

Również w ramach strategii zorganizowano w tym roku 10 webinarów przeznaczonych dla absolwentów SGH. Webinary były prowadzone przez zaproszonych ekspertów i dotyczyły takich tematów jak: inwestycje emerytalne, system podatkowy po zmianach w ramach tzw. Polskiego Ładu, rynek nieruchomości, pozyskiwanie środków na startupy, zatrudnianie obywateli Ukrainy czy marka osobista.

Dynamicznie rozwija się także program doradztwa kariery. Oprócz cyklicznych i realizowanych już w poprzednich latach projektów tj. Elektroniczna analiza CV czy Dni Kariery, przeprowadzono analizy indywidualne Extended DISC. Studenci mieli możliwość przeprowadzenia analizy pokazującej ich style zachowania i wynikające z nich mocne strony oraz omówienia raportu z certyfikowanym konsultantem narzędzia.

Ukazały się także dwa podcasty doradcy kariery w cyklu „5 minut dla kariery” oraz nowość: „Studencki czytnik”, w którym doradca kariery rekomenduje studentom wybrane książki.

Wdrożono aplikację Career Coach, która umożliwia zindywidualizowaną pomoc w kierowaniu swoją karierą (do korzystania z aplikacji umożliwiającej taką nawigację zaproszeni zostali studenci kierunków w języku angielskim).
Ważnym wydarzeniem było również umożliwienie studentom udziału w globalnych wirtualnych targach EFMD Global Fairs, które odbyły się w kwietniu 2022 r.

Rozwój w obszarze wydawniczym

Wspieranie przygotowań do parametryzacji, jest jednym z najważniejszych zadań wszystkich polskich uczelni. W roku akademickim 2021/2022 Szkołą Główna Handlowa w Warszawie wydała 132 publikacje, w oparciu o które odbywa się proces oceny pracowników naukowych.

Udało się również zakończyć prace nad nową księgarnią/sklepem SGH. Oprócz książek z naszego wydawnictwa, oferta zawiera również publikacje wydane poza Oficyną Wydawniczą SGH oraz gadżety reklamowe uczelni.

Z roku na rok podnosimy jakość publikacji OW SGH. W kwestiach technologicznych: trwają zaawansowane prace nad pozyskaniem programu do zarządzania procesem wydawniczym, z kolei merytoryczną jakość publikacji zapewnia współpraca ze znakomitymi redaktorami. Poszerzana jest również baza ebooków.

Rozwój w obszarze studiów podyplomowych

W trakcie roku akademickiego 2021/22 odbyło się aż 191 edycji studiów podyplomowych, w tym 16 nowych. Kolejnych  20 kierunków ma zostać  uruchomionych  do 30 września 2022. Słuchacze wielu kierunków docenili możliwość zdalnego udziału w studiach, co otworzyło drogę do SGH studentom z całej Polski, bez konieczności planowania weekendowych wizyt w Warszawie.

Do oferty studiów podyplomowych dołączyły w tym roku: 

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce działu kadr i płac
 • Międzyuczelniana Akademia Klimatu
 • Menedżer Logistyki i Łańcuchów Dostaw 
 • Menedżer systemu zarządzania  jakością wyrobów medycznych
 • Enterprise 4.0.
 • Lean Green-transformacja liderów w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych
 • Mentoring
 • Zarządzanie oświatą
 • Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli 
 • Transformacja Cyfrowa dla Krajowej Szkoły Skarbowości
 • Negocjacje i mediacje w biznesie i stosunkach pracy
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Prawo i gospodarka samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie bankiem spółdzielczym

W roku akademickim 2022/2023 planujemy kolejne projekty, cztery są w toku, związane z kształtowaniem środowiska sprzyjającego rozwojowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z pewnością ulepszymy obecne zadania, jak również rozwiniemy nowe pola działalności, tak aby SGH mogła nadal wypływać na jak najszersze wody.