DR PAULINA ROSZKOWSKA
Zakład e-Biznesu
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

Associate Professor of Finance w Hult International Business School oraz Visiting Researcher w Cass Business School w Londynie. Prowadziła działalność badawczą i dydaktyczną w Haas School of Business, UC Berkeley (USA), IESE Barcelona (Hiszpania), ISC Paris (Francja), ICN Nancy (Francja) i FGES Lille (Francja). Zajmowała się ponadto finansami przedsiębiorstw i relacjami inwestorskimi – zarówno po stronie korporacyjnej, jak i konsultingowej, pełniła także funkcję członka rady nadzorczej.