PROF. DR HAB. JERZY MENKES
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego
Kolegium Gospodarki Światowej SGH