Wskaźnik Catch-up – Jak doganiamy Unię Europejską w rozwoju społecznym

kobieta i mężczyzna rozmawiają na panelu podczas konferencji

Jak szybko i w jakim stopniu Polska dogania rozwinięte kraje Unii Europejskiej pod względem życia społecznego? W jakich obszarach jesteśmy na prowadzeniu, a gdzie konieczne jest nadrobienie zaległości? 5 września 2023 r. w Strefie SGH podczas Forum Ekonomicznego eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowali drugą edycję raportu „Wskaźnik Catch-up – jak doganiamy Unię Europejską w rozwoju społecznym”.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest głównym partnerem merytorycznym Forum Ekonomicznego.

„Cykliczne szacowanie wskaźnika Catch-up pozwala nam ocenić, jak w różnych wymiarach dotyczących jakości życia mieszkańców sytuacja w Polsce zmienia się na tle innych krajów Unii Europejskiej" – mówi jedna ze współautorek raportu, prorektorka SGH ds. nauki, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH.

Catch-up to syntetyczny wskaźnik dystansu, jaki dzieli Polskę i inne kraje Unii Europejskiej w zakresie rozwoju społecznego. Pokazuje relacje pomiędzy Polską i krajami UE w wybranych siedmiu obszarach rozwoju społecznego z uwzględnieniem wag. Opisywane sfery to: dochody i deprywacja materialna, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura oraz ochrona środowiska.

Analiza ujawnia ewolucję dystansu pomiędzy Polską i krajami UE w latach 2010–2020 oraz w 2021 roku, co pokazuje, czy i na ile Polska „dogania” wybrane grupy krajów w perspektywie ostatniej dekady.

W 2021 roku wskaźnik Catch-up nieznacznie się poprawił. Dystans Polski do pozostałych krajów Unii Europejskiej pozostaje w sześciu obszarach, podobnie jak w 2020 r.

Dystans zmalał w obszarze rynku pracy, a wzrósł w obszarze warunków mieszkaniowych oraz transportu i infrastruktury. Dystans nie zmienił się w sposób znaczący w obszarze dochodów i deprywacji materialnej, zdrowia, edukacji oraz ochrony środowiska.

Polska została porównana do trzech grup krajów: 27 krajów UE i Wielkiej Brytanii, 15 krajów członkowskich UE (do 2004 r.) oraz 13 krajów, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później.