Strefa SGH na Forum Ekonomicznym 2020. Dzień trzeci

Przed nami trzeci, ostatni już dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Przygotowana #StrefaSGH cieszy się dużą popularnością, zarówno wśród obecnych na Forum, jak i innych zainteresowanych problemami gospodarczymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy na bieżąco śledzą panele dyskusyjne online. Jakie tematy jeszcze przed nami?

SGH już po raz trzeci jest strategicznym i merytorycznym partnerem, w przygotowywanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich Raporcie, który jest uznawany za najważniejszą i najbardziej wyczekiwaną publikację ekonomiczną roku. Każdego dnia Forum, odbywają się sesje plenarne, związane z badanymi zjawiskami gospodarczymi i społecznymi Europy Środkowo-Wschodniej, podczas których autorzy Raportu prezentują wyniki przeprowadzonych analiz.

10 września o godz. 9.30 zapraszamy na rozmowę z prof. Pawłem Felisem, z Instytutu Finansów SGH, którą poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Omówione zostaną tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw. Porównywanie systemów podatkowych na podstawie zestawiania wybranych elementów strukturalnych podatku jest często popełnianym błędem we współczesnym świecie. Są one bowiem wynikiem wielu czynników, które wiążą się nie tylko z sytuacją gospodarczą danego kraju, ale też z jego historią czy kulturą. Pomimo wielu różnic w polityce podatkowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej zauważyć można, że funkcjonujące w nich systemy podatkowe dalekie są od modeli teoretycznie efektywnych. Tymczasem innowacyjność jako warunek wzrostu gospodarczego jest bowiem tak oczywista, że jest postrzegana niemal jak dogmat współczesnej ekonomii.

O godz. 10.00 odbędzie się rozmowa prof. Piotra Wachowiaka, rektora SGH z tegorocznym laureatem, Nagrody Gospodarczej SGH. Nagroda ta wręczana jest osobie, która w sposób szczególny wyróżniła się w kształtowaniu i rozwoju gospodarczym naszego regionu.

O godz. 10.45 lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przedstawi prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz z Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH, w rozmowie z Janem Bolanowskim, redaktorem prowadzącym – Fakt Biznes, Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Ekonomiczne skutki smogu mogą być oceniane w kategoriach kosztów generowanych poprzez nadmierną emisję gazów cieplarnianych. Można je także analizować w odniesieniu do kosztów pośrednich i bezpośrednich, jakie ponoszą uczestnicy życia gospodarczego. W samej Europie smog obciąża gospodarkę kwotą 4 mld EUR rocznie w kosztach opieki zdrowotnej oraz 16 mld EUR w kosztach straconego czasu pracy.

O godz. 11.05 Bartosz Majewski dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH wraz z prof. Agnieszką Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki SGH, przedstawią problematykę systemów emerytalnych, jako wyzwań dla nowych krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Południowej (CSE). Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19 postawił rządy krajów Europy Środkowej i Południowej (CSE) przed problemem stabilności społecznej i gospodarczej systemów emerytalnych. Pogarszająca się sytuacja finansów publicznych i spadek zatrudnienia to dwa kluczowe czynniki, które będą kształtowały systemy emerytalne nie tylko w najbliższych latach, ale i w kolejnych dekadach. W długim horyzoncie niewiele da się zrobić w zakresie wysokości emerytur z powszechnych systemów emerytalnych.

Na zakończenie, panel poświęcony systemom wsparcia start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej, poprowadzi Grzegorz Kowalczyk, dziennikarz Dziennika Gazeta Prawna. W roli ekspertów wystąpią Paweł Elbanowski, dyrektor operacyjny StethoMe, oraz Kamil Flig z Centrum Przedsiębiorczośći i Transferu Technologii SGH

Zapraszamy do oglądania na żywo. Wszystkie panele dyskusyjne będą transmitowane na naszym kanale na Youtube.

Program Stefy SGH

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, śledź media społecznościowe: #strefaSGH

Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: opodaktkowanie dochodów przedsiębiorstw Paweł Felis

 

Rozmowa z lauratem nagrody gospodarczej SGH Laureat Nagrody Gospodarczej SGH

 

Lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Ewelina Szczech-Pietkiewicz

 

Systemy emerytalne wyzwaniem dla nowych krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Południowej (CSE) Agnieszka Chłoń-Domińczak

 

 

 

Systemy wsparcia startupów w Europie Środkowo-Wschodniej, prof. Rafał Kasprzak 

 

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, śledź media społecznościowe: #strefaSGH