Raport i Strefa SGH. Zapraszamy na Forum Ekonomiczne 2020

W dniach 8-10 września 2020 r. odbędzie się coroczne spotkanie najważniejszych przedstawicieli gospodarczych i politycznych kręgów Europy Środkowo-Wschodniej – Forum Ekonomiczne. Już od trzech lat istotną rolę w wydarzeniu odgrywają eksperci z naszej uczelni.

Prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego

W dniu inauguracji Forum eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentują raport, w którym przedstawią wybrane problemy i wyzwania stojące przed krajami regionu. 

Tegoroczna publikacja zawiera podsumowanie reform społecznych i gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Odnosi się również do bieżącej sytuacji w regionie, spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19. 

Podczas prezentacji autorzy raportu wyjaśnią, w jaki sposób pandemia wpłynęła i nadal może wpływać na procesy społeczne i gospodarcze w Polsce oraz w pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pokażą również, w jakim stopniu wspomniane wcześniej reformy przygotowały kraje regionu na obecny kryzys. 

Dlatego w tegorocznej edycji raportu obok analiz zagadnień społecznych i gospodarczych (innowacyjność, procesy migracyjne, systemy podatkowe, energetyka odnawialna, systemy emerytalne) omawiane są również najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wpływ na koniunkturę, poszczególne sektory gospodarki). 

Raport SGH i Forum Ekonomicznego zostanie zaprezentowany we wtorek, 8 września o godz. 12.00 w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Zapraszamy na transmisję wydarzenia na kanale Youtube oraz do śledzenia relacji w naszych mediach #RaportSGH_ForumEkonomiczne

Wydarzenie na Facebooku

Strefa SGH – miejsce spotkań i paneli dyskusyjnych

Przez wszystkie dni trwania Forum Ekonomicznego 2020 (od 8 do 10 września) będzie działała Strefa SGH. Specjalnie dla uczestników przygotowaliśmy atrakcyjne miejsce spotkań, paneli dyskusyjnych i wywiadów z badaczami oraz ekspertami świata biznesu. #StrefaSGH będzie miejscem rozmów o palących problemach gospodarki regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz kulturalnych wydarzeń towarzyszących.
W programie m.in.:

  • panele dyskusyjne z profesorami SGH,
  • rozmowy z przedstawicielami świata biznesu,
  • spotkania absolwenckie.

Wszystkie panele dyskusyjne będą transmitowane na naszym kanale na Youtube.

A tak było w zeszłym roku.

Nagroda Gospodarcza SGH

Na prezentację Raportu SGH i Forum Ekonomicznego oraz do wizyty w Strefie SGH w Karpaczu lub online zaprasza rektor Szkoły Głównej w Warszawie, prof. Piotr Wachowiak 

Mam dla Państwa jeszcze jedną atrakcję – wręczenie Nagrody Gospodarczej SGH. Oczywiście nie możemy zdradzić kto będzie jej laureatem, ale otrzyma ją osoba bardzo zasłużona. 

Wręczenie Nagrody Gospodarczej SGH odbędzie się podczas uroczystej gali w środę 9 września o godzinie 21.00