Podsumowanie pierwszego dnia SGH na Forum Ekonomicznym 2020

Coroczne Forum Ekonomiczne to bez wątpienia jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie również w tym roku występuje w charakterze merytorycznego i strategicznego partnera. We wtorek, 8 września Raportem SGH i Forum Ekonomicznego naukowcy z naszej uczelni zainaugurowali Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu. Co jeszcze działo się pierwszego dnia obrad?

Za nami już pierwszy dzień spotkań i paneli dyskusyjnych na Forum Ekonomicznym 2020. Tuż po oficjalnej inauguracji wydarzenia, punktualnie o godz. 12.00 miała miejsce prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, przygotowanego wspólnie przez SGH oraz Fundację Instytut Badań Wschodnich.

Świetnie przyjęty raport

Publikacja ta stanowi pogłębioną i wyczerpującą analizę współczesnych dylematów i trendów, przed którymi stoją państwa EŚW. To także propozycje rozwiązań i rekomendacje, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji na poziomie rządowym i samorządowym.

Zapraszamy na retransmisję z prezentacji raportu dostępną na naszym kanale Youtube.

Treść raportu szybko pojawiła się w mediach. O dokumencie napisały już najważniejsze redakcje gospodarcze w Polsce, m.in. Business Insider, Rzeczpospolita, GazetaPrawna.pl, InteriaBiznes

Dr Marek Dietl podczas prezentacji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. 8 września 2020 Karpacz/ Fot. Monika Pieniak

Minister funduszy i polityki regionalnej w Strefie SGH

Tuż po prezentacji Raportu rozpoczął się cykl debat i rozmów z udziałem zaproszonych gości w specjalnie przygotowanej Strefie SGH – miejscu, gdzie eksperci z SGH prezentują najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań i analiz nad najbardziej istotnymi problemami współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. To wyjątkowa przestrzeń wymiany poglądów i debaty nad najważniejszymi wyzwaniami dla krajów naszego regionu. To także pomost łączący świat nauki, biznesu, instytucji publicznych i mediów, gdzie najwyższej klasy specjaliści poszukują optymalnych rozwiązań.

Zgodnie z programem, punktualnie o godz.15.15, w Strefie SGH rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny, podczas którego minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wraz z prof. Arkadiuszem Kowalskim z Katedry Badań Gospodarek poruszyli temat innowacyjności gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie prezentacji prelegenci zastanawiali się nad przyczynami niskiego poziomu innowacyjności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz nad różnicami, jakie mimo wszystko widoczne są pomiędzy poszczególnymi krajami regionu. Ponadto starali się także zidentyfikować dobre praktyki w zakresie innowacji, które mogłyby zostać wdrożone w słabszych regionach.

W Strefie SGH rozmawialiśmy o innowacjach z Europy Środ.-Wsch. Nasz klucz do sukcesu to otwartość, "open innovations" – wymiana wiedzy, transfer technologii, otwarcie się na środowisko. Dzięki niej stworzymy system, którego w kryzysie nie da się złamać – napisała na swoim Twitterze minister.

Inwestycje i systemy wsparcie przedsiębiorców

Następnie, Bogdan Tkaczyk, prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, wspólnie z Arkadiuszem Wiśniewskim, prezydentem Opola, rozmawiali o systemie wsparcia dla przedsiębiorców. Rozmowa była prowadzona przez Bartosza Majewskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Zaproszeni goście zastanawiali się, w jaki sposób państwo powinno wspierać przedsiębiorców oraz które z tych sposobów mogą być najbardziej efektywne, szczególnie w czasie pandemii COVID-19.

Pieniądze, które trafiają do budżetu, muszą być też przeznaczane na inwestycje. Planowaliśmy budżet na 1,5 mld zł, z czego 500 mln miało iść na inwestycje. To był bardzo dobry wskaźnik – mówił prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Czy Polska potrzebuje ekonomistów?

W kolejnej sesji, prof. Marek Rocki, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, wraz z Michałem Gembalą, publicystą z portalu Ekorynek.com, poruszyli temat przyszłości edukacji ekonomicznej. Podczas wystąpienia zastanawiali się, czy traci ona obecnie na swoim znaczeniu i czy Polska potrzebuje kolejnych ekonomistów? 

Nauczanie podstaw wiedzy o gospodarce, ekonomii, przedsiębiorczości powinno zaczynać się już w szkole podstawowej. Nie w celu kształcenia przyszłych ekonomistów, ale świadomych obywateli, którzy wiedzą, czym jest gospodarka, podatki, budżet – mówił prof. Marek Rocki.

Podatek katastralny w ogniu krytyki sektora MŚP

W panelu poświęconym wyzwaniom podatkowym w gospodarce po pandemii,do udziału zaproszeni zostali Adam Abramowicz z biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prof. Paweł Felis z Instytutu Finansów SGH oraz prof. Dominik Gajewski z Zakładu Prawa Podatkowego SGH. Prelegenci poruszyli temat podatku katastralnego oraz zastanawiali się, jakie systemy podatkowe sprzyjają innowacyjności. Rozmawiali także o skuteczności stosowanych instrumentów podatkowych oraz zakresie preferencji podatkowych, stosowanych w Polsce oraz innych krajach EŚW. Poruszyli także problem uszczelnienia systemu podatkowego, a szczególnie luki CIT.

Podatek katastralny jest podatkiem, którego nie odważy się wprowadzić żadne państwo z Grupy Wyszehradzkiej. Decydenci będą zastanawiali się bardzo mocno, czy podjąć takie ryzyko polityczne – konkludował prof. Dominik Gajewski.

Badanie koniunktury – ogromna skala pesymizmu w gospodarce. Fatalne wyniki sierpnia 2020

W przedostatniej sesji Bartosz Majewski z CPiTT SGH poprowadził rozmowę z prof. Elżbietą Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego na temat koniunktury gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie pandemii COVID-19. Rozmówcy zwrócili uwagę, że tak gwałtownych i intensywnych zmian nie obserwowano dotychczas w żadnym z cykli koniunkturalnych po II wojnie światowej. Pandemia COVID-19 wywołała potężny wstrząs gospodarczy, który mocno wpłynął na tzw. miękkie czynniki decyzji ekonomicznych, podejmowanych przez uczestników gospodarki.

Prof. Adamowicz podała również najnowsze wyniki badań koniunktury z sierpnia, które nie były dotąd publikowane. 

W czerwcu wartości koniunktury się poprawiły. W lipcu już było gorzej, a właśnie dzisiaj dostałam wyniki sierpniowego badania koniunktury w przemyśle przetwórczym i nie są one dobre. Konsumpcja również jest na bardzo niskim poziomie. Skala pesymizmu w gospodarce jest ogromna.

Jaka bankowość 2020? Informatycy potrzebni od zaraz

Bartosz Majewski z CPiTT SGH poprowadził także kolejną sesję, gdzie wspólnie z dr Jackiem Bartkiewiczem, przewodniczącym Rady SGH, rozważali perspektywy rozwoju sektora bankowego w regionie EŚW. Okazuje się, że koronawirus może spowodować spadek zysków banków, nawet o połowę. Wynika to w dużej mierze z obniżki stóp procentowych i rosnących kosztów ryzyka. Jak w sytuacji zagrożenia miejsc pracy, radzą sobie Polscy kredytobiorcy? Czy banki sa technologicznie przygotowane na zmiany? Czy kariera w bankowości to wciąż atrakcyjna droga zawodowa?

Z pewnością tak – odpowiada dr Jacek Bartkiewicz – jednak dziś, zdecydowanie bardziej niż wcześniej, ta kariera może dotyczyć informatyków niż sensu stricto regularnych pracowników banków, jak ich postrzegaliśmy przed pandemią. 

Pierwszy dzień obrad zakończył się debatą prowadzoną przez Bogusława Chrabotę, redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej", na temat wpływu pandemii COVID-19 na planowanie i gospodarkę lokalną w regionie dolnośląskim, w której udział wzięli Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, oraz prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz z Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH.

Ciąg dalszy nastąpi, czyli drugi dzień Forum Ekonomicznego 2020 w Strefie SGH

9 września zapraszamy na kolejne relacje ze strefy SGH na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu. Będziemy rozmawiać m.in. o rozwoju rolnictwa, infrastrukturze, skutecznej strategii rozwoju spółki w czasach pandemicznej niepewności, innowacjach w dobie pandemii, przyszłości branży gamingowej, pracy zdalnej, znaczeniu wiedzy w dzisiejszym świecie.

Z ekspertami i zaproszonymi gośćmi porozmawiamy także na tematy związane z energetyką odnawialną, konsumpcją po pandemii, tendencjami w polityce podatkowej w krajach EŚW, ścieżkami rozwoju krajów EŚW oraz o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Szczegółowy plan wydarzeń w Strefie SGH jest dostępny na naszej stronie: Strefa SGH na Forum Ekonomicznym 2020. Dzień drugi

Do zobaczenia w Karpaczu lub/i online!

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, śledź media społecznościowe: #strefaSGH