Aktualny numer

INSIGHT 2024

Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce nowe wydanie „Gazety SGH Insight” – specjalnego numeru czasopisma uczelni, tym razem na 2024 rok. Publikacja ma formę zbioru eksperckich analiz i prognoz dotyczących kluczowych obszarów rynku i życia społeczno-gospodarczego, które zajmują jednocześnie bardzo ważne miejsce w działalności badawczej i dydaktycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bieżący rok będzie z pewnością czasem wielu przemian w świecie gospodarki i polityki, a także licznych nowych wyzwań w wielu sektorach rynkowych. Odczuwalne coraz większe napięcia geopolityczne, dalsza odbudowa postpandemiczna oraz rewolucja technologiczna AI to tylko kilka spośród wielu czynników, które mają obecnie zasadniczy wpływ na nowe modele biznesowe i procesy społeczne. Chcąc przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców tę nową rzeczywistość, która wiąże się z niepewnością i trwałą zmianą otoczenia, w jakim przyszło funkcjonować zarówno jednostkom, jak i przedsiębiorstwom czy instytucjom publicznym, w kolejnych artykułach podsumowujemy ostatnie wydarzenia i stawiamy prognozy rozwoju trendów w poszczególnych branżach oraz ruchach społecznych i gospodarczych. Oddajemy głos cenionym ekspertom – przedstawicielom naszej kadry akademickiej, a ich wypowiedziom i analizom jak co roku nadajemy formę przystępną dla różnych grup czytelników. Zarówno dla tych, którzy poszukują syntetycznego podsumowania kluczowej wiedzy dotyczącej mechanizmów globalnego rynku i procesów na nim zachodzących, jak i dla osób pragnących zapoznać się z pogłębionymi i udokumentowanymi wynikami badań na temat najbardziej nurtujących powszechną świadomość i aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych.

SGH jest uczelnią, którą cechuje otwartość na otoczenie i chęć budowania z nim ścisłych relacji – to podstawowe wartości, którymi się kierujemy. Stąd też wynika potrzeba szerokiego dzielenia się ze społecznością nie tylko akademicką, ale i pozaakademicką naszymi najcenniejszymi zasobami – pogłębioną wiedzą teoretyczną i ugruntowanym, praktycznym doświadczeniem eksperckim kadry badawczo-dydaktycznej. Wydawanie specjalnego, eksperckiego numeru „Gazety SGH” jest tego konsekwencją. Polecając czytelnikom lekturę „Gazety SGH Insight”, zachęcamy jednocześnie do dyskusji nad prezentowanymi zagadnieniami – przekazywania polemik i komentarzy, a także pomysłów dotyczących następnych wydań. Wszelkie tego rodzaju głosy wzbogacają dyskusję nad najważniejszymi społeczno-gospodarczymi problemami współczesności, na inicjowaniu której tak bardzo nam w tej publikacji zależy. Stanowią one także niezwykle cenne wskazówki w ocenie dotychczasowej pracy i planowaniu kolejnych publikacji, o jak najwyższym standardzie merytorycznym. 
Z życzeniami owocnej lektury

dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH