Aktualny numer

Zima (371) 2023

W ostatnich miesiącach w SGH wiele się działo i to nie tylko w zakresie naszej statutowej działalności, jaką jest kształcenie młodego pokolenia i prowadzenie prac badawczo-naukowych czy obecność na arenie międzynarodowego szkolnictwa wyższego, w tym EHEA (str. 56). W tym, oczywiście, na co dzień jesteśmy profesjonalistami. Jednakże za sprawą wielkich ludzi, którzy wyszli z naszej uczelni i przez wiele dziesięcioleci kształtowali obraz Polski, pełniąc zaszczytne funkcje w jej władzach czy przestrzeni naukowej, powoli stajemy się również niezachwianą ostoją patriotyzmu oraz poszanowania norm moralnych i prawnych, pamiętając o ważnych rocznicach i celebrując wydarzenia, które miały miejsce w tej dalekiej (100. rocznica wyboru prof. WSH Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta Polski – str. 32), jak i bliższej przeszłości (wydarzenia grudniowe 1970 r. – str. 82). Najtrafniej ujęła to w swoim wystąpieniu prawnuczka prezydenta Wojciechowskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP: „(…) wydaje mi się, że to, że szkoła chce właśnie tę prawość, uczciwość i poszanowanie dla prawa kultywować i traktować jako wzór dla młodych ludzi, jest rzeczą wspaniałą (…)”.

Prezydent II RP prof. Stanisław Wojciechowski (str. 28), działacz polityczny okresu stanu wojennego prof. Edward Lipiński (str. 3), ceniony za granicą za swoje ponadczasowe rozwiązania prof. Michał Kalecki (str. 88) i niesłusznie niedoceniany przedstawiciel polskiego liberalizmu prof. Henryk Tennenbaum (str. 80) – to wybitne osobowości związane z naszą uczelnią, które swoim poświęceniem i ciężka pracą wniosły wielki wkład w polską myśl ekonomiczną i niepodległościową. O nich właśnie zawsze pamiętamy. To nasze dziedzictwo i zobowiązanie wobec kolejnych pokoleń.

Redakcja