MGR WITOLD DŻOŃ
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH