DR HAB. TOMASZ DĄBROWSKI, PROF. SGH
Zakład Marketingu Wartości
Instytut Zarządzania Wartością
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH