DR PAWEŁ TANEWSKI
starszy kustosz dyplomowany
Biblioteka SGH