DR MATEUSZ GUZIKOWSKI
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH