PROF. DR HAB. MAREK GARBICZ
Katedra Ekonomii Stosowanej
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH