DR HAB. KRZYSZTOF FALKOWSKI, PROF. SGH
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych
Instytut Gospodarki Światowej
Kolegium Gospodarki Światowej SGH