DR JUSTYNA SZUMNIAK-SAMOLEJ
Katedra Teorii Zarządzania
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH