PROF. DR HAB. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
emerytowana profesor w Zakładzie Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa,
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH