DR EDYTA CEGIELSKA
Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego,
Instytut Bankowości,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH