PROF. DR HAB. ANNA KARMAŃSKA
Zakład Rachunkowości Zarządczej,
Instytut Rachunkowości,
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH