DR HAB. AGNIESZKA DOMAŃSKA, PROF. SGH
Instytut Studiów Międzynarodowych,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH