Zasady wykorzystania sztucznej inteligencji w SGH

trzy osoby spoglądające na komputer; mężczyzna i dwie kobiety

5 lutego 2024 r. rektor SGH Piotr Wachowiak wprowadził zasady wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) przy przygotowywaniu prac pisemnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2024 roku.

Wpływ AI na sposoby poszukiwania informacji, generowania pomysłów oraz rozwiązywania problemów jest znaczący. Od zastosowania modeli przetwarzania języka naturalnego po wykorzystanie wielkoskalowych modeli językowych (LLM), sztuczna inteligencja przekształca nie tylko sposób, w jaki studenci, doktoranci  i uczestnicy studiów podyplomowych podejmują się realizacji zadań, ale także sposób, w jaki kadra akademicka prowadzi badania, uczy i wspiera procesy twórcze.

Jednakże wykorzystanie sztucznej inteligencji powinno być świadome, odpowiedzialne oraz zgodne z zasadami etyki i uczciwości intelektualnej. SGH dąży do jej efektywnego wykorzystania, aby wspierać rozwój intelektualny studentów i promować innowacyjne podejście do nauki i badań.

W tym celu SGH stworzyło zasady dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w przygotowywaniu prac pisemnych, aby zapewnić efektywność jej wykorzystania oraz przestrzegać zasad etycznych i prawnych. Narzędzia te powinny być traktowane jako pomocnicze, a nie jako zamiennik samodzielnego myślenia i twórczego podejścia do rozważanego tematu czy problemu.

Przygotowane zasady wykorzystania sztucznej inteligencji obejmują dziesięć obszarów, które odzwierciedlają zarówno etapy procesu twórczego, jak i różnorodność prac akademickich:

  • ideacja,
  • pozyskiwanie wiedzy i przegląd literatury,
  • pisanie,
  • operacje na tekście,
  • tworzenie grafik,
  • programowanie,
  • analiza danych,
  • modelowanie ekonomiczne i matematyczne,
  • sztuczna inteligencja jako przedmiot badań,
  • raportowanie wykorzystania sztucznej inteligencji.

Zasady zostały sformułowane w zespole ds. wykorzystania sztucznej inteligencji w przygotowywaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych. W skład zespołu weszli: dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH (przewodniczący), dr Magdalena Cicharska (sekretarz), dr Przemysław Szufel, dr Magdalena Marucha-Jaworska, dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH, prof. dr hab. Bartosz Witkowski (przedstawiciel DSL), dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH (przedstawiciel DSM).

„Ważną przesłanką kształtu przyjętych zasad była wynikająca z regulaminu studiów samodzielność przygotowania pracy pisemnej. Sztuczna inteligencja nie powinna być substytutem dla pogłębionej refleksji czy kreatywności studenta. Służyć za to może jako narzędzie rozszerzające jego kompetencje. W określonych sytuacjach, na przykład przy tworzeniu wykresów lub formatowaniu bibliografii, sztuczna inteligencja może automatyzować te zadania. Stworzone regulacje nie mają być zatem ciasnym gorsetem utrudniającym wykorzystanie powszechnie dostępnych narzędzi, ile służyć mają kształtowaniu postaw w tym względzie" – podsumował przewodniczący zespołu dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH. 

Projekt zasad konsultowany był m.in z radami programowymi kierunków. Inspiracją dla struktury powyższych zasad był artykuł: Korinek, A. (2023). Language models and cognitive automation for economic research (No. w30957). National Bureau of Economic Research. 

Ze względu na dynamiczny charakter postępu technologicznego zasady dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji będą podlegać regularnym aktualizacjom.

Link do zarządzenia