„Szkoła Orłów” dla wybitnie zdolnych studentów

16 studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, laureatów olimpiad przedmiotowych, studiujących obecnie na pierwszym roku studiów licencjackich, weźmie udział w specjalnym programie wspierającym kształcenie osób wybitnie zdolnych.

„Szkoła Orłów” – bo o niej mowa – jest odpowiedzią SGH na potrzebę wsparcia wybitnie uzdolnionych studentów studiów licencjackich.

Na indywidualną ścieżkę badawczą w systemie tutoringu mogą liczyć wyłonieni w konkursie laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz najlepsi studenci – na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów. Otrzymają także specjalne stypendium.

W programie bierze udział 16 studentek i studentów SGH.

„Szkoła Orłów” jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.