Przekazanie insygniów rektorskich

Przekazanie insygniów rektorskich

Ustępujący rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Marek Rocki przekazał dziś insygnia rektorskie swojemu następcy, profesorowi Piotrowi Wachowiakowi, który będzie piastował to stanowisko w kadencji 2020-2024. 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem akademickim w SGH, na ostatnim posiedzeniu Senatu w kończącej się kadencji, ustępujący rektor przekazuje insygnia rektorskie rektorowi-elektowi. To uroczyste wydarzenie miało miejsce dziś, 24 czerwca 2020 r. Prof. Piotr Wachowiak otrzymał z rąk ustępującego rektora, prof. Marka Rockiego symboliczne berło oraz pozostałe atrybuty najwyższej władzy w uczelni: sygnet oraz łańcuch rektorski z godłem państwowym.

Dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować w tej kadencji – powiedział ustępujący rektor prof. Marek Rocki. Nowym władzom, pod przewodnictwem pana rektora Wachowiaka życzę realizacji wszystkich zamierzeń i... przekazuję to berło wraz z resztą insygniów.

Rektor-elekt nie krył wzruszenia. Podziękował prof. Markowi Rockiemu za 19-letnią współpracę, która była „idealna”.

Chciałbym podziękować całej społeczności akademickiej SGH za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem. Wiem, że ciąży na mnie bardzo duża odpowiedzialność, aby jak najlepiej dalej poprowadzić naszą Alma Mater. Liczę na dalsze Państwa wsparcie w ramach Wspólnej SGH.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, upamiętniającego tę podniosłą dla uczelni chwilę.