Prof. Piotr Wachowiak wybrany na rektora SGH

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, został rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2020-2024. W mijającej kadencji pełni funkcję prorektora ds. nauki i zarządzania SGH. Kieruje Instytutem Zarządzania SGH.

W środę 15 kwietnia 2020 r. nowego rektora w głosowaniu elektronicznym wybrało uczelniane kolegium elektorów. Kontrkandydatką prof. Wachowiaka w wyborach rektorskich była prof. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej. Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH przejmie stery uczelni 1 września z rąk prof. Marka Rockiego, który kierował i kieruje najbardziej prestiżową polską uczelnią ekonomiczną przez trzy kadencje: w latach 1999-2005 i 2016-2020.

Rektor-elekt jest członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. To absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 28 lat związany z praktyką gospodarczą – pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy oraz kanclerzem SGH.

Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor i współautor wielu publikacji w tym zakresie.

Przewodniczy Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest członkiem kapituły Fundacji „Teraz Polska”, a także Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Założyciel i członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Przewodniczy Radzie Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, jest sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości.