IV edycja konkursu o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy

logo zakochaj się w warszawie

​To już czwarta odsłona „Dyplomów dla Warszawy”

Konkurs przeznaczony jest dla autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca 2019 r.  

W pracach oceniane będą:

  • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
  • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy prac wyróżnionych – po 3 tys. zł.

Zgłoszenia zawierające formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, w tym pracą dyplomową, recenzją i rekomendacją promotora oraz potwierdzeniem obrony pracy, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, Warszawa 00-099.

Więcej informacji o konkursie