Dr Krzysztof Ozimek z wyróżnieniem za najlepszą pracę doktorską w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP

na białym tle napis VIII Konkurs NBP

Dr Krzysztof Ozimek otrzymał wyróżnienie w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych. Praca pt. „Arbitraż statystyczny na rynku walutowym z wykorzystaniem wskaźników zmian grafowej struktury rynku walutowego modelowanego minimalnym drzewem rozpinającym” została obroniona w SGH, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Krzysztofa Borowskiego.

Za wyróżnienie przyznano 10 000 zł. Serdecznie gratulujemy zarówno laureatowi, jak i promotorowi rozprawy doktorskiej.

W kategorii na najlepszą pracę doktorską kapituła konkursu nie przyznała nagrody głównej. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody drugiego stopnia oraz czterech wyróżnień.

Decyzją kapituły konkursu nagroda główna za pracę habilitacyjną również nie została przyznana. Kapituła przyznała w tej kategorii dwa wyróżnienia.

Wyboru najlepszych prac dokonała kapituła konkursu w składzie:

  • Prof. dr hab. Alojzy Nowak – przewodniczący kapituły,
  • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
  • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński,
  • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. AG,
  • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH,
  • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP.

Konkursy o Nagrodę Prezesa NBP – rozdanie nagród