Aktualny numer Insight 2020 (358)

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Oddajemy w ręce Czytelników specjalny numer „Gazety SGH” – „Gazetę SGH – Insight”. To już trzecia edycja wydawana na przełomie kolejnych lat, w formule zbioru eksperckich wypowiedzi, analiz i prognoz w rożnych obszarach rynku i gospodarki zajmujących istotne miejsce w działalności badawczej i dydaktycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zwróciliśmy się do przedstawicieli kadry akademickiej Uczelni, aby zechcieli podzielić się opiniami o tych zjawiskach, procesach i zdarzeniach z 2020 r., których konsekwencje będą znaczące w nadchodzącym roku i latach następnych. Tegoroczne wydanie z oczywistych względów rożni się od poprzednich skalą niepewności prognoz co do ewolucji kluczowych trendów rynkowych. Po burzliwych i nieoczekiwanych wydarzeniach ostatnich miesięcy wkraczamy w zupełnie nową rzeczywistość, która wiąże się z trwałą zmianą otoczenia, w jakim przyszło funkcjonować zarówno jednostkom, jak i przedsiębiorstwom czy instytucjom publicznym. Zgromadzonym analizom nadaliśmy kształt i formę jak najbardziej przystępne dla każdego Czytelnika – tego, który oczekuje pogłębionych i udokumentowanych wyników badań, ale także tego, który pragnie w podstawowym zakresie uzyskać kluczową wiedzę na temat mechanizmów globalnego rynku i procesów na nim zachodzących.

Należy podkreślić, że wydawanie specjalnego, eksperckiego numeru „Gazety SGH” jest konsekwencją otwartości Uczelni na otoczenie i chęci budowania z nim ścisłych relacji, a więc wynika z naczelnych wartości, którymi się kierujemy. Wiedzę teoretyczną i praktyczne eksperckie doświadczenia naszej kadry akademickiej staramy się spopularyzować w możliwie najszerszym zakresie. Zachęcamy do nadsyłania uwag, polemik, komentarzy, a także prosimy o artykułowanie pod naszym adresem konkretnych oczekiwań dotyczących tworzenia następnych wydań. Będzie to dla nas niezwykle cenny materiał do oceny dotychczasowej pracy, a zarazem ważny czynnik mobilizujący do starań o możliwie najlepszy merytoryczny kształt kolejnych publikacji. Z dużą satysfakcją oddając Państwu „Gazetę SGH – Insight”, serdecznie zachęcamy do lektury oraz współtworzenia następnych wydań pisma.

dr Marcin Dąbrowski