Akcja charytatywna „Widzialna ręka” w SGH

„Widzialna ręka” to inicjatywa polegająca na wzajemnym wsparciu społeczności akademickiej SGH w trudnym czasie epidemii koronawirusa.

Czas panującej epidemii koronawirusa sars-cov-2 jest trudny dla całego społeczeństwa, zarówno w Polsce, jak i na świecie. To nie tylko wymagająca walka medyków z groźnym patogenem, to także egzamin z empatii, dojrzałości i współodpowiedzialności za drugiego człowieka. W ramach społeczności SGH chcemy wspierać się poprzez uruchomienie akcji „Widzialna ręka”.

Zaostrzane ograniczenia, duża dynamika wzrostu zakażonych tym niebezpiecznym wirusem sprawia, że wszyscy odczuwamy w różnym stopniu lęk i niepewność, co przyniosą kolejne dni. Na własnej skórze doświadczamy przemian w otaczającym nas świecie, który niemal z dnia na dzień zmusza nas do funkcjonowania w nowej i nieznanej dla nas dotąd rzeczywistości.

W najtrudniejszym położeniu znajdują się obecnie osoby starsze, samotne czy niepełnosprawne, szczególnie jeśli stan zdrowia nie pozwala im na samodzielne wyjście z domu. Osoby z obniżoną odpornością, ze współistniejącymi chorobami narażane są na cięższy przebieg choroby COVID -19. Dodatkowo znaczna już część społeczeństwa zmuszona jest pozostać w domu, z uwagi na poddanie się kwarantannie. W obliczu szalejącego koronawirusa, te codzienne zwykłe ludzkie sprawy staja się problematyczne. Wyjście na zakupy, wykupienie recepty czy spacer z psem wymagają wsparcia i pomocy innych, życzliwych osób.

W tej wymagającej sytuacji, wsparcia potrzebują również członkowie naszej społeczności akademickiej, osoby starsze i znajdujące się w trudnej sytuaji zdrowotnej. Dlatego, korzystając z dobrych praktyk uruchamiamy w SGH akcję „Widzialna ręka”. To ogólnopolska inicjatywa sąsiedzkiej pomocy, realizowanej w formie wolontariatu.

W pierwszej kolejności, przy pomocy ankiety przesłanej do wszystkich pracowników, doktorantów i studentów zebrane zostaną zgłoszenia od osób chętnych, które chciałyby zaangażować się w pomoc. Dodatkowo można też wskazać osoby, które tego wsparcia potrzebują. Następnie na podstawie zebranych informacji odnośnie lokalizacji, czasu i zakresu wsparcia przystępujemy do działania. 

Staramy się stworzyć pewną ramę, strukturę w obrębie społeczności SGH, która ułatwi jeden ze sposobów okazywania solidarności ze wspólnotą w trudnym czasie poprzez wsparcie osób potrzebujących przez tych, którzy mają taką chęć i możliwość. Oczywiście w pełnej odpowiedzialności za siebie i innych – wolontariuszami mogą być tylko osoby zdrowe i spoza grup o wysokim ryzyku zachorowania, które czują też wagę podjętego zobowiązania – mówi Justyna Kozera, dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które jest koordynatorem akcji.

Pomysłodawczynią akcji jest prof. Katarzyna Górak-Sosnowska, prodziekan Studium Magisterskiego. Dzięki otwartości i wsparciu władz akademickich, a także sprawnej współpracy kilku jednostek organizacyjnych: Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, Działu Socjalnego i Działu Radców Prawnych (kwestie ochrony danych osobowych) inicjatywę tę udaje się szybko uruchomić.
Mamy nadzieję, że społeczność SGH udowodni, że jesteśmy zaangażowani, wrażliwi i chętni do niesienia pomocy.

Formularz zgłoszeniowy  UWAGA! Zgłoszenia prosimy przesyłać z maila w domenie @sgh.waw.pl

Więcej informacji o wydarzeniu

Centrum Wolontariatu SGH