Główna Nagroda Polskiego Związku Faktorów dla studenta SGH

grafika z wizerunkiem młodego mężczyzny; w tle zdjęcie fragmentu budynku, nieba i drzewa

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2022 na najlepsze prace dyplomowe poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.

W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote Pióro PZF” przyznano Arturowi Czajkowskiemu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praca pt. „Wpływ pandemii koronawirusa na rynek faktoringu w Pol​sce" została napisana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol, prof. SGH.

„Praca wygrała, dlatego, że temat był bardzo aktualny. Ale również dlatego, że metoda badawcza, którą student przyjął, była interesująca. Udało mu się bowiem przeprowadzić wywiady z pięcioma menadżerami wysokiego szczebla, reprezentującymi branżę faktoringową. Te rozmowy, które on przeprowadził i wyciągnął z nich wnioski, były bardzo interesujące dla samej branży faktoringowej, bo oddawały odczucia zarządzających instytucjami faktoringowymi – oceniła promotorka pracy prof. Kreczmańskiej-Gigol. Wpływ koronawirusa na sektor faktoringowy był nieintuicyjny. – Dlatego, że wprawdzie w początkowym okresie pandemii COVID-19 rynek faktoringowy odczuwał krótko negatywne konsekwencje, ale potem pandemia przyczyniła się do rozwoju branży faktoringowej".

Prof. Kreczmańskiej-Gigol zwróciła uwagę, że student jest praktykiem. „Na pewno więc, jeśli chodzi o część teoretyczną, to rozumiał ją bardziej niż zwykł student, który nie ma do czynienia z faktoringiem na co dzień. Natomiast do badań wybrał trudną metodę wywiadu. Ale wiedział, o co pytać z tego właśnie powodu, że pracuje w branży faktoringowej” – wskazała.

Artur Czajkowski jest specjalistą ds. wdrożeń w Departamencie Obsługi Biznesu w mFaktoring S.A.

Nagrodę „Złote pióro PZF” w kategorii na najlepszą pracę licencjacką przyznano Kamili Poradce z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za pracę pt. „Umowy faktoringowe a niewypłacalność faktoranta na przykładzie Komputronik SA”.

Polski Związek Faktorów zaprasza wyższe uczelnie, a także przyszłorocznych dyplomantów do udziału w kolejnej edycji konkursu „Złote Pióro PZF”, której start zostanie wkrótce ogłoszony.