Deloitte – pozytywny wpływ w SGH

Deloitte –  pozytywny wpływ w SGH

Nawet niewielka aktywność może mieć ogromne znaczenie. Pokazuje to historia firmy, która ma swój początek w działaniach Williama Welcha Deloitte.

William Deloitte czuł potrzebę i silną motywację, aby zbudować coś trwałego. Jednocześnie był świadomy tego, że współpraca to sposób na rozwój. Udało mu się. Dziś jego wizję realizują pracownicy Deloitte na całym świecie, którzy z dumą kultywują tradycję współpracy dla osiągania pozytywnego wpływu tak na dzisiejszy, jak i przyszły świat. Ich działania rzutują na biznes, relacje, społeczeństwo czy ekologię.
 

Generacja pozytywnego wpływu

Firma, chcąc rozszerzyć ideę wpływu i zasięg działań, realizuje różnorodne aktywności, przez co przyczynia się do pozytywnej zmiany. Są to zarówno duże projekty biznesowe, jak również lokalne działania odpowiadające na potrzeby otoczenia. Przykładem takiego lokalnego działania jest stworzenie w Szkole Głównej Handlowej „zielonej sali”. Miejsce to wyróżnia ściana z roślinami, które polepszają jakość powietrza, poprawiają samopoczucie, a nawet zwiększają koncentrację i wydajność pracy studentów. 
 

Inspiracja do działania

Inspiracją do stworzenia takiej przestrzeni stały się badania prowadzone na Furman i Yale University, w ramach których sprawdzano dobroczynny wpływ kontaktów z przyrodą na studentów. Tezą badania było stwierdzenie, że częsta ekspozycja na zieloną przestrzeń pozytywnie wpływa na samopoczucie studentów. Cel stanowiła analiza rodzaju i częstotliwości interakcji w przestrzeni zielonej, jej wpływu na well-being i dobre samopoczucie, a także weryfikacja cech studentów korzystających z takiej przestrzeni. 

Wyniki ujawniły, że studenci, którzy często i aktywnie korzystają z terenów zielonych, a także eksponują się na roślinność, np. pracują w pokojach z roślinami, zgłaszają lepszą jakość życia i ogólny nastrój, a także niższy odczuwany stres. Zauważono także, że studenci, którzy od dziecka eksponowani byli na roślinność, częściej i aktywniej z niej korzystali. 
 

Efekty działań #ImpactGeneration  

W tym, ale także szeregu innych badań dowiedziono pozytywnego wpływu roślinności na funkcjonowanie człowieka. Wskazano m.in., że interakcje z zielonymi przestrzeniami zapewniają „bierne” odstresowanie. Udowodniono, że ekspozycja na roślinność relaksuje, regeneruje po stresie oraz normalizuje parametry życiowe takie jak ciśnienie krwi, tętno, poziom glikemii czy procesy odpornościowe. Badania nad poziomem stresu wykazały także, że kontakt z roślinami obniża poziom negatywnych emocji i dostarcza solidną dawkę witaminy G (ang. greenery). Niebagatelne znaczenie mają tu walory estetyczne zielonych przestrzeni, ale także ich dodatkowa chłonność akustyczna czy zdolność do obniżania temperatury w pomieszczeniu i zwiększania wilgotności powietrza.
 

Well-being od Deloitte 

Liderzy Deloitte, świadomi wagi dobroczynnego wpływu zieleni, postanowili przyczynić się do poprawy dobrostanu studentów. Poza danymi pochodzącymi z badań wiedzę czerpali także z doświadczenia. Istotnym elementem funkcjonującego w firmie programu Employee Well-being jest bowiem dbałość o otoczenie pracy. Na wzór przestrzeni biurowych do sali pod patronatem Deloitte w SGH wprowadzono „zieloną ścianę”, identyczną z tą w warszawskim biurze Deloitte w Q22. Dzięki niej studenci mogą czerpać korzyści z zażywania tzw. witaminy G, która daje poczucie odprężenia, spokoju i zadowolenia. Jednocześnie mogą doświadczać, co w praktyce oznacza Deloitte Impact Generation.
Podczas uroczystego otwarcia sali Rafał Rudzki, dyrektor w zespole Sustainability Consulting, przeprowadził warsztat „Priorytety odpowiedzialności dla SGH”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy, studenci i absolwenci uczelni, którzy dyskutowali na temat możliwych działań uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju. „Zielona sala” to kolejne z działań, dzięki którym Deloitte zaznacza pozytywny wpływ w murach uczelni. 

Impact Generation. Deloitte od 175 lat tworzy generację wpływu. Jednym z fundamentów marki jest propagowanie postawy, która w pozytywny sposób wpływa na współczesny i przyszły świat. Dlatego każdy z pracowników ma szansę zaangażować się w inicjatywy wspierające biznes, środowisko, a także lokalne społeczności.

Deloitte –  pozytywny wpływ w SGH
FOT. Archiwum SGH/Marcin Flis