Kandydatka na rektora prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa

Pracownik nauki. Jest naukowcem z powołania. Z SGH jest związana prawie całe życie, tu studiowała i pracuje od 1994 roku, poza latami 1999-2000, kiedy pracowała w University College w Londynie. Ten czas zaowocował budową relacji międzynarodowych. Dorobek naukowy znajduje odzwierciedlenie w publikacjach – jest autorką blisko 150 opracowań, z czego prawie połowa to prace w języku angielskim. Za działalność naukową otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę przyznaną przez Harvard Business School w 2017 roku za wybitny wkład w rozwój sieci naukowej “Microeconomics of Competitiveness”.

Badacz. Zrealizowała z sukcesem ponad 80 projektów badawczych, w tym 20 projektów międzynarodowych. Prawie połowa z nich była finansowana ze źródeł zewnętrznych, m.in. granty w ramach programów Unii Europejskiej: 6 Programu Ramowego, Programu Horyzont 2020, COST, przetargów Komisji Europejskiej. Projekty te wniosły kilkumilionowy wkład do budżetu Uczelni.

Dydaktyk. Prowadzi wykłady w j. polskim i angielskim na studiach licencjackich, magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej SGH. Wypromowała ponad 50 magistrów i absolwentów z tytułem licencjata oraz 8 doktorów nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w tym 2 doktoraty uzyskały wyróżnienie. Prowadziła również wykłady gościnne, m.in. w Wielkiej Brytanii w Lancashire Business School, Cardiff Business School, w USA w Georgia Institute of Technology, Northeastern Illinois University w Chicago, University of Colorado w Boulder oraz w Chinach w University of International Business and Economics.

Ekspert i doradca. Doświadczenie w budowie relacji to także efekt pracy w gronach eksperckich. W ostatnich latach doradzała Komisji Europejskiej w międzynarodowym zespole eksperckim – Expert Group on Economic and Societal Impact for Research and Innovation. Uczestniczyła też w pracach zespołu Research, Innovation and Science Policy Expert High Level Group przy Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Ponadto, przewodniczyła grupie ekspertów UE Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes.

Dobry menedżer. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu - od 1997 r. kieruje Podyplomowymi Studiami Handlu Zagranicznego przy KGŚ SGH. Od 2005 r. jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej SGH, a od 2016 r. pełni funkcję dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Od 2009 r. jestem członkiem Senatu SGH. Utworzyła i kierowała programem Polsko-Amerykańskich Podyplomowych Studiów Zarządzania Innowacjami przy KGŚ SGH realizowanym we współpracy z Lake Forest Graduate School of Management z Chicago.


Kandydatka zaprasza na stronę internetową: weresa.pl