Prof. Małgorzata Zaleska przewodniczącą KNOF PAN

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
prof. Małgorzata Zaleska

21 kwietnia 2020 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk zatwierdziło ponowny wybór prof. Małgorzaty Zaleskiej na przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN w kadencji 2020–2023.

Profesor Małgorzata Zaleska jest dyrektorem Instytutu Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Więcej informacji na stronie komitetu