Kalejdoskop: styczeń-marzec 2019

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

STYCZEŃ

9

FINAŁ UNILEVER FUTURE LEADERS’ LEAGUE

UFLL to globalny konkurs marketingowy podzielony na trzy etapy, podczas których studenci z całego świata rozwiązują realne case’y biznesowe oparte na wybranych markach Unilever. W tym roku lokalny etap konkursu dotyczył opracowania nowych kanałów dystrybucji lodów Ben&Jerry’s. W finale spotkały się trzy 3-osobowe zespoły, spośród których aż 8 uczestników to studenci SGH. Zwycięska drużyna, Ice Cream Consultants, w składzie: Natalia Kaczorowska, Adrianna Ziemniewicz i Mateusz Drągowski wykazała się wyjątkowymi umiejętnościami analitycznymi i marketingowymi i reprezentowała Polskę w kolejnym etapie konkursu, na szczeblu Europy Środkowo-Wschodniej.

10

20 LAT KLUBU PARTNERÓW SGH

Klub Partnerów SGH jest z nami już od 20 lat. Dziękujemy Państwu za rzetelną i przyjazną współpracę, dzięki której nasi studenci i absolwenci mogą mieć realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki – mówił podczas jubileuszowej gali rektor SGH prof. Marek Rocki. O wydarzeniu czytaj więcej „Gazeta SGH” (zima 2019).


LICEUM SGH ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2019

Mamy złoto! Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH uzyskało tytuł Złotej Szkoły 2019 przyznany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników. Nasze liceum zajęło także: 23. miejsce w Rankingu Liceów Warszawskich, 3. miejsce wśród warszawskich szkół niepublicznych, 27. miejsce wśród liceów województwa mazowieckiego, 85. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących.

13


#WOSP2019

Już po raz drugi w naszej Alma Mater NZS SGH zorganizowało Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie 27. Finału WOŚP na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych zebrano w całej Polsce blisko 176 mln zł. Niestety dzień ten będziemy pamiętali przede wszystkim z powodu zamordowania prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich związane z tym wydarzeniem czytaj „Gazeta SGH” (zima 2019).

16


PROF. PAUL H. DEMBIŃSKI DOKTOREM HONORIS CAUSA SGH

Wybitny ekonomista profesor Paul H. Dembiński dołączył do zaszczytnego grona doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest 29 osobą wyróżnioną tym tytułem. Obszerna relacja z uroczystości „Gazeta SGH” (zima 2019).

18


KAPITUŁA POLSKIEJ WYSTAWY GOSPODARCZEJ 2019–2020

Szef Kancelarii Prezydenta RP powołał Kapitułę Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020. Przewodniczącym kapituły został dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prorektor ds. nauki i zarządzania naszej uczelni. Na członka kapituły została również powołana prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

Zadaniem kapituły jest opracowanie założeń, zasad, kryteriów i trybu naboru przedsiębiorców, przygotowanie opinii przedsiębiorców zgłoszonych do udziału oraz wybór polskich przedsiębiorstw, których osiągnięcia i produkty stanowiące znaczący wkład w dorobek polskiej gospodarki zostaną zaprezentowane podczas Polskiej Wystawy Gospodarczej.


AMP W SZACHACH

Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w szachach Arkadiusz Bebel z AZS SGH zajął 3. miejsce w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE NA PRODZIEKANÓW

Kolegium Elektorów Uczelnianych wybrało dr Anetę Ewę Plutę-Zarembę na prodziekana Studium Licencjackiego oraz dr. Piotra Wojciecha Maszczyka na prodziekana Studium Magisterskiego.

22


WIZYTA WICEPREMIERA W SGH

Na zaproszenie prof. Marka Rockiego, rektora SGH, z wizytą w naszej uczelni gościł wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Władze uczelni podziękowały ministrowi za dotację w wysokości 30 mln zł, przyznaną na budowę nowego gmachu naukowo- -dydaktycznego SGH przy ul. Batorego.

29

POLSKO-CHIŃSKA RADA BIZNESU WYRÓŻNIŁA STUDENTA SGH

Podczas noworocznego spotkania Polsko-Chińskiej Rady Biznesu ogłoszono zwycięzców trzeciej edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin. Wyróżnienie w konkursie otrzymał Adam Serwatka za pracę licencjacką pt. Sektor bankowy w Chińskiej Republice Ludowej – historia przemian i współczesna specyfika, przygotowaną  pod kierunkiem promotora dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH. Adam Serwatka ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość.

Luty

4


PROF. MAŁGORZATA IWANICZ-DROZDOWSKA ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO KNF

Prof. Małgorzata Iwanicz- -Drozdowska objęła stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie nadzorowała sektory bankowy, kas spółdzielczych oraz instytucji płatniczych. W SGH kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów.

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 25 lat związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 r. jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1997), doktora habilitowanego (2001), zaś w grudniu 2009 r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH.JUBILEUSZ DR. ZDZISŁAWA FEDAKA – NESTORA POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI

Nestor polskiej rachunkowości ukończył niedawno 95 lat. Z tej okazji 4 lutego 2019 r. w sali Senatu SGH odbyło się uroczyste spotkanie, którego gościem honorowym był Szanowny Jubilat.

Dr Zdzisław Fedak z rąk JM Rektora SGH, dr. hab. Marka Rockiego, prof.  SGH, przyjął okolicznościowy list oraz pamiątkową grafikę naszej uczelni. Wyrazy uznania i serdeczne życzenia złożyli również dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – prorektor ds. nauki i zarządzania, dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH – dziekan KZiF, oraz prof. dr hab. Anna Karmańska – dyrektor Instytutu Rachunkowości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Ministerstwa Finansów, SGH oraz wydawnictwa „Rachunkowość”.

5

WYBORY DO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał komisję wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Przewodniczącym komisji został prof. Tomasz Szapiro, rektor SGH w latach 2012–2016.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. I kadencja RDN rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.

11


INAUGURACJA PROJEKTU: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W SGH odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu Gospostrateg pt. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz konsorcjum – rektor SGH prof. Marek Rocki, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Wincenciak, prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. Tomasz Dołęgowski, a także członkowie zespołu realizującego projekt. Profesor Mariusz-Jan Radło z SGH, który kieruje projektem, zaprezentował jego założenia i cele.

Efektem projektu ma być programowanie i wspieranie równomiernego rozwoju Mazowsza. Realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2019 r. i potrwa do końca 2021 r., a całkowita wartość podejmowanych działań to ponad 3,35 mln zł.

19

PROF. BEATA CZARNACKA-CHROBOT W KOMITECIE NAUKOZNAWSTWA PAN

Prof. Beata Czarnacka-Chrobot z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 19 lutego 2019 r. została powołana do Komitetu Naukoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2019–2022.

Do zadań komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin reprezentowanych przez komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, m.in. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych.

20DZIEŃ ERASMUSA

W lutym powitaliśmy ponad 190 studentów – stypendystów programu Erasmus+ z kilkunastu krajów świata, którzy rozpoczęli semestr letni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

22

AULA IMIENIA PROF. JANINY JÓŹWIAK

Odbyła się uroczystość nadania auli I w budynku C imienia Janiny Jóźwiak, rektor SGH w latach 1993–1999. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 40-lecia Instytutu Statystyki, którego pani rektor była dyrektorem w latach 1999–2016. Czytaj więcej str. 14

26


TPA POLAND – WITAMY NOWEGO CZŁONKÓW KLUBU PARTNERÓW SGH

TPA Poland dołączyła do grona członków Klubu Partnerów SGH. Jako firma z bogatym międzynarodowym doświadczeniem realizuje głównie projekty międzynarodowe w obszarze m.in. doradztwa podatkowego, biznesowego czy audytu. Słynie z podejścia face to face business i aktywnie działa w 12 krajach. Studenci SGH od teraz będą mieli jeszcze więcej możliwości stażów i praktyk. Witamy i dziękujemy za zaufanie!

Marzec

1

STUDENCI SGH JADĄ DO ZURYCHU

Drużyna studentów z SGH w składzie: Aleksander Papadopulos, Paweł Poloczek, Klaudia Pieczyńska, Dominik Uchnast i Krzysztof Przybylski zdobyła II miejsce w polskim etapie konkursu z zakresu analizy i wyceny spółek CFA Institute Research Challenge i tym samym będzie reprezentować naszą uczelnię w europejskich finałach EMEIA w Zurychu 10–11 kwietnia br. Mentorem zespołu z naszej uczelni jest dr Piotr Czapiewski z Instytutu Bankowości SGH.


KOMISJA EWALUACJI NAUKOWEJ

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Naukowej – nowego organu stworzonego m.in. do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej. W komisji zasiada prof. Aleksander Welfe, profesor zwyczajny w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH i na Uniwersytecie Łódzkim.


BUDŻET PRACOWNICZY 2019

Ruszyła realizacja pierwszego ze zwycięskich projektów III edycji budżetu pracowniczego, tj. projektu „Owocowe poniedziałki”. W Klubie Profesorskim oraz w pomieszczeniach kuchennych w budynkach M, W i G pracownicy SGH znaleźć mogą porcje świeżych, umytych owoców oraz warzyw. W ramach tegorocznego budżetu pracowniczego SGH będą zrealizowane jeszcze dwa zwycięskie projekty: „Kuchenne rewolucje na Madalińskiego” – przystosowanie czterech pomieszczeń w budynku M na zaplecze socjalne, gdzie można zjeść posiłek i odpocząć od pracy przy komputerze oraz „Uczelniana sieć rowerowa dla pracowników SGH” – stworzenie stanowisk rowerowych wyposażonych w rowery do wykorzystywania przez pracowników w celu sprawnego i ekologicznego przemieszczania się pomiędzy budynkami uczelni.

5

NAGRODA POLSKIEJ IZBY OPAKOWAŃ

W trakcie uroczystej gali otwarcia Targów Warsaw Pack odbyło się wręczenie dyplomów laureatom V edycji konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej. W kategorii praca licencjacka II nagrodę otrzymała studentka SGH, Martyna Sobótka za pracę pt. Opakowania ekologiczne – możliwości wykorzystania w komunikacji marketingowej, przygotowaną pod kierunkiem naukowym dr inż. Anny Zbierzchowskiej.

14


NAGRODA IM. REMIGIUSZA KASZUBSKIEGO

Profesor Andrzej Sobczak z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH został laureatem Nagrody im. Remigiusza Kaszubskiego za popularyzację metod automatyzacji i robotyzacji biznesu w 2018 r. Wręczenie odbyło się podczas 25. Forum Bankowego.

18


DNI SGH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Podczas Dni SGH zorganizowanych w II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim prorektor prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak został wyróżniony przez społeczność liceum medalem uznania „za obecność, życzliwość i bezinteresowną pomoc, na którą zawsze mogą liczyć uczniowie szkoły”. Podczas tego wydarzenia prodziekan dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska wygłosiła wykład pt. Muzułmanie w Europie.


ZMARŁ PROFESOR FRANCISZEK MISIĄG

Z głębokim smutkiem żegnamy profesora Franciszka Misiąga, który zmarł 18 marca 2019 r. Profesor był związany z naszą uczelnią od czasów studiów. Na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. W latach 1993–2001 pracował w Katedrze Marketingu Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

23


KIERUNEK SGH 2019

W ramach wiosennej kampanii informacyjno-promocyjnej Dział Promocji i Rekrutacji SGH prezentował ofertę naszej uczelni na targach w Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Gdańsku. Głównym wydarzeniem kampanii był zorganizowany 23 marca Dzień otwarty SGH. Podczas wydarzenia, które odbyło się pod hasłem #kierunekSGH, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej uczelni i porozmawiania z pracownikami działów odpowiedzialnych za rekrutację. Kandydaci na studia i ich rodzice mogli się zapoznać także z ofertą wyjazdów zagranicznych, lektoratów czy możliwości rozwoju kariery.

24DWA MEDALE DR. MICHAŁA BERNARDELLEGO W HMŚ MASTERS 2019

Z dumą informujemy, iż w trakcie odbywających się 24–30 marca w Toruniu Halowych Mistrzostw Świata Masters w Lekkiej Atletyce kierownik CWFiS dr Michał Bernardelli zdobył dwa medale!

W biegu przełajowym na 8 km w kategorii M35 dr Michał Bernardelli indywidualnie zajął wysokie 4. miejsce, a dzięki doskonałej formie pozostałych reprezentantów Polski, którzy uplasowali się tuż za nim (Zbigniew Kalinowski był piąty, a Wojciech Świderek szósty), Polacy zdeklasowali konkurencję i zdobyli złoto w klasyfikacji drużynowej. Kolejną konkurencją, w której startował dr Bernardelli, był bieg uliczny na 10 km. Uzyskany czas (32:03) pozwolił mu na zdobycie 3. miejsca.

25SGH Z NAWĄ W KUALA LUMPUR

Polskie uniwersytety i instytucje edukacyjne zacieśniają współpracę z regionem Azji i Pacyfiku. Wśród krajowych uczelni wybranych do reprezentowania polskiego szkolnictwa wyższego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na międzynarodowej konferencji i targach APAIE 2019 w Kuala Lumpur (25–29 marca br.) nie mogło zabraknąć przedstawicieli SGH – prof. Jacka Prokopa, prorektora SGH ds. współpracy z zagranicą, oraz Katarzyny Kacperczyk, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych.


PROF. MAREK BRYX PRZEWODNICZĄCYM RADY SGGW

Uchwałą Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z 25 marca 2019 r. prof. Marek Bryx został powołany na przewodniczącego Rady SGGW pierwszej kadencji – do 31 grudnia 2020 r.

Prof. Marek Bryx jest cenionym specjalistą i praktykiem w zakresie innowacyjnego i prospołecznego rozwoju rynku nieruchomości i rewitalizacji miast. W SGH kieruje Katedrą Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Pełni także funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju kampusu. W latach 2008–2012 oraz 2012–2016 był prorektorem SGH.

28


JADWIGA STASIAK – 50 LAT PRACY DLA SGH

Dziękowaliśmy Pani Jadwidze Stasiak, kustoszowi w Bibliotece SGH, za ponad 50 lat pracy. W spotkaniu zorganizowanym w związku z przejściem Jadwigi Stasiak na emeryturę uczestniczył prorektor prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak.