SGH dołączyła do grona członków IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Autor:

Walne Zgromadzenie IREG zagłosowało za przyjęciem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jako pełnoprawnego członka IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence to międzynarodowe stowarzyszenie o charakterze non-profit, zrzeszające uniwersytety i inne organizacje zainteresowane rankingami szkół wyższych oraz doskonałością akademicką. Celem IREG jest wzmocnienie świadomości społecznej i promowanie zagadnień związanych z rankingami uczelni i doskonałością akademicką.