Nobel z ekonomii za ulepszenie teorii aukcji

Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. 

Amerykańscy naukowcy to wyjątkowe wyróżnienie otrzymali „za ulepszenia teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcji, które przyniosły korzyści sprzedawcom, kupcom i podatnikom na całym świecie”.

 

Tegoroczni laureaci nauk ekonomicznych, Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson, nie tylko wyjaśnili, jak działają aukcje i dlaczego oferenci zachowują się w określony sposób, lecz wykorzystali swoje teoretyczne odkrycia do wynalezienia zupełnie nowych formatów aukcji w celu sprzedaży towarów i usług – uzasadnił swoją decyzję Komitet Noblowski.

Milgroma i Wilsona droga do Nobla

Paul Milgrom stojąc na czele Auctionomics, zasłynął m.in. konstrukcją jednej z największych (z przychodem 19.5 miliarda dolarów) i najbardziej skomplikowanej numerycznie (nad jej wdrożeniem pracował sztab matematyków i informatyków ze Stanforda) aukcji do jednoczesnego skupu częstotliwości telewizyjnych i ich odsprzedaży firmom oferującym szerokopasmowy internet w USA. Robert Wilson jest kojarzony natomiast m.in. ze swojej analizy aukcji wspólnej wartości i tzw. przekleństwa zwycięzcy. Zauważył, że w aukcjach wspólnej wartości, nieznanej przed rozstrzygnięciem aukcji, jednak takiej samej dla wszystkich graczy post factum, uczestnicy mają tendencję do zaniżania swoich obstawień. Dzieje się tak, że względu na tzn. przekleństwo zwycięzcy, a więc zjawisko, w którym gracz wygrywający aukcję (zazwyczaj najbardziej optymistyczny co do wartości przedmiotu aukcji) w momencie wygrania dowiaduje się, że zakupione dobro jest warte znacznie mniej od zapłaconej przez niego ceny. 

Dorobek obu Panów jest jednak znacznie szerszy i obejmuję aukcje typu multi-unit (gdzie na raz sprzedawane jest wiele obiektów) czy aukcje typu all-pay (a więc takie w których wszyscy płacą wszyscy gracze) – komentuje prof. Łukasz Woźny z Katedry Ekonomii Ilościowej i dodaje: – Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę jak powszechne jest stosowanie aukcji w dzisiejszym biznesie: od sprzedaży praw do emisji z ważnych wydarzeń sportowych, poprzez prawa do odwiertów w poszukiwaniu surowców naturalnych, sprzedaży certyfikatów uprawniających do emisji zanieczyszczeń aż po powszechne przetargi na inwestycje publiczne. Ich zastosowanie wykracza więc daleko ponad aukcje dzieł sztuki czy współczesne aukcje internetowe. 

Teoria gier wyróżniana w przeszłości

Ekonomiści zajmujący się teorią aukcji byli już wyróżniani przez Komitet Noblowski; warto tu wspomnieć chociażby Williama Vickrey’a który otrzymał nagrodę w 1996 r. Osoba Paula Milgroma była już wymieniana kilkukrotnie na giełdach nazwisk do Nagrody, m.in. w 2016 r. kiedy komitet docenił teorię kontraktów nagradzając ostatecznie Oliviera Harta i Bengta Holmstroma.

Tegoroczna nagroda to kolejne (z wielu) docenienie dla naukowców zajmujących się teorią mikroekonomii, a w szczególności teorią gier. 

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2020

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2019 za pomoc w walce z ubóstwem

Michael Kremer – ekonomista wszechstronny