Profesor Paweł Pietrasieński odebrał w USA Prezydencką Nagrodę „E” za Usługi Eksportowe

Dwóch mężczyzn stoi na tle flag

Dr hab. Paweł Pietrasieński, profesor SGH i pełnomocnik rektora SGH ds. współpracy ze stanem Nevada odebrał 5 listopada br. w Waszyngtonie Prezydencką Nagrodę „E” za szczególne zasługi dla wspierania amerykańskiego eksportu.

W imieniu prezydenta USA Nagroda „E” za wspieranie eksportu przyznawana jest corocznie przez sekretarza handlu USA wybitnym amerykańskim eksporterom oraz instytucjom wspierającym działalność eksportową. Obok funkcji pełnomocnika rektora SGH ds. współpracy ze stanem Nevada prof. Pietrasieński jest również dyrektorem ds. handlu międzynarodowego w Biurze Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego.

„Mam zaszczyt poinformować, że Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, Wydział Handlu Międzynarodowego zostało wybrane do otrzymania Prezydenckiej Nagrody „E” za Usługi Eksportowe w uznaniu osiągnięć Państwa organizacji w zakresie znaczącego wkładu we wzrost eksportu Stanów Zjednoczonych – napisała w liście gratulacyjnym do prof. Pietrasieńskiego sekretarz handlu USA Gina Raimondo. - Ta zasłużona nagroda jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym instytucjom wspierającym amerykańskich eksporterów. Wydział Handlu Międzynarodowego w Biurze Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego wykazał trwałe zaangażowanie w rozwój eksportu. Komitet Nagrody „E” był pod ogromnym wrażeniem Waszego wsparcia w ciągu ostatnich czterech lat na rzecz promocji eksportu dla 152 małych przedsiębiorstw, z których prawie połowa pochodzi z niezadłużonych środowisk biznesowych. Szczególnie godne uwagi było również podjęcie przez organizację licznych misji handlowych. Biuro Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, Wydział Handlu Międzynarodowego niewątpliwie przyczyniło się do wysiłków na rzecz ekspansji eksportowej, które wspierają gospodarkę USA i tworzą amerykańskie miejsca pracy (…) Gratulujemy tego wyjątkowego osiągnięcia” – podkreślono.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 5 listopada w siedzibie resortu handlu USA w amerykańskiej stolicy. Profesor Pietrasieński odebrał wyróżnienie z rąk zastępcy sekretarza handlu USA Dona Gravesa.

Krótka historia Prezydenckiej Nagrody „E” za Usługi Eksportowe

W 1961 roku ówczesny prezydent USA John F. Kennedy podpisał dekret przywracający symbol doskonałości „E” z czasów II wojny światowej w celu uhonorowania amerykańskich eksporterów. Kryteria przyznania nagrody opierają się na czterech latach sukcesywnego wzrostu eksportu oraz studiach przypadków, które pokazują wartość wsparcia dla eksporterów, skutkującym wzrostem eksportu firm oraz ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

Współpraca SGH i Biura Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego

Warto zaznaczyć, że dzięki ścisłej współpracy Biura Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie udało się w ciągu ostatnich czterech lat:
– podpisać i z sukcesami realizować umowę o wielowymiarowej współpracy SGH z Uniwersytetem Nevady w Reno;
– realizować wraz z partnerami z Nevady projekt New Economy Lab, finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
– zorganizować w 2017 i 2019 r. Dni Polskiej Nauki i Biznesu w Nevadzie, a także w 2017 i 2020 r. Dni Nevady w SGH;
– zorganizować wspólne Sympozja Naukowe SGH i Uniwersytetu Nevady w Reno zarówno w Warszawie, jak i w Nevadzie, w których wzięło udział kilkuset uczestników (na wiosnę 2022 roku odbędzie się kolejne wspólne sympozjum naukowe, tym razem w Reno);
– wydać wiele wspólnych publikacji badaczy z Warszawy i Reno, w tym monografię naukową, jak również prowadzić wspólny blog naukowy.