Kierownictwo konsorcjum CIVICA z wizytą w SGH w Warszawie

na zdjęciu władze SGH oraz kierownictwo CIVICA

W dniach 13–14 kwietnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gościła przedstawicieli Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA. Miesiąc wcześniej, w marcu br., SGH wraz z innymi uczelniami partnerskimi złożyła w Komisji Europejskiej wniosek o przyznanie (przedłużenie) statusu Uniwersytetu Europejskiego dla tegoż konsorcjum i wyasygnowanie środków finansowych na wspólne działania w latach 2022–2026.

Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, które obejmuje najbardziej prestiżowe uczelnie europejskie w dziedzinie nauk społecznych – m.in. Bocconi, Sciences Po, CEU, Hertie School i LSE – było reprezentowane przez wiceprzewodniczącą ds. międzynarodowych komitetu sterującego konsorcjum Kate Vivian z Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu – Science Po oraz Aureliena Krejbicha, dyrektora wykonawczego sekretariatu Konsorcjum. Podczas spotkania z kadrą naukową i dydaktyczną, a także z doktorantami i studentami SGH zostały omówione główne zadania z obszaru „Wspólnota i Tożsamość” (Work Package 9), w którym wiodącą rolę po osiągnięciu statutu pełnoprawnego członka będzie odgrywać nasza uczelnia.

Podczas dwudniowej wizyty nasi goście mieli okazję bliżej zapoznać się z SGH i Warszawą w ramach zorganizowanych spotkań z przedstawicielami społeczności akademickiej i studentami.

Projekt włączenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA jest realizowany od listopada 2021 r. przez Centrum Współpracy Międzynarodowej kierowane przez jego dyrektor Katarzynę Kacperczyk. W listopadzie 2021 r. podpisano Memorandum of Understanding o przystąpieniu SGH do Konsorcjum. Wraz z jego podpisaniem, SGH uzyskała możliwość udziału we wszystkich strukturach zarządzających konsorcjum oraz w wydarzeniach organizowanych przez CIVICA.
Więcej na łamach najnowszego numeru „Gazety SGH” (wersja drukowana).

Patrz też: SGH nowym członkiem sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA