Dzień Programów Podwójnych Dyplomów w SGH

grafika z napisem Dzień Programów Podwójnych Dyplomów w SGH

O korzyściach płynących z udziału w programach podwójnych dyplomów nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to wyjątkowa szansa na zdobycie wykształcenia w dwóch różnych renomowanych uczelniach w trakcie jednego cyklu studiów. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi obecnie 17 takich programów.

Podczas dorocznego Dnia Programów Podwójnych Dyplomów (6 kwietnia) zainteresowani studenci mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami uczelni partnerskich i zapoznać się z ich ofertą dydaktyczną, a także z praktycznymi kwestiami organizacji studiów w ramach PPD.

Tegoroczny Dzień Programów Podwójnych Dyplomów odbył się w cieniu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. Z tego powodu organizatorzy zdecydowali o hybrydowej formie tego wydarzenia. Na zaproszenie prof. Jacka Prokopa, prorektora ds. współpracy z zagranicą, oraz prof. Tomasza Sikory, pełnomocnika rektora ds. programów podwójnych dyplomów, do Warszawy przyjechali przedstawiciele trzech uczelni partnerskich: Toulouse Business School, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina oraz Uniwersytetu w Porto. Pozostali zaproszeni goście uczestniczyli w wydarzeniu w trybie zdalnym.

Dzień Programów Podwójnych Dyplomów rozpoczął się od cyklu spotkań online (otwartych dla studentów i osób zainteresowanych), podczas których uczelnie partnerskie prezentowały swoją ofertę, a koordynatorzy PPD odpowiadali na zadawane pytania. Dotyczyły one najczęściej praktycznej strony pobytu za granicą – zakwaterowania, możliwości otrzymania stypendium, ale także kwestii akademickich, takich jak przygotowanie pracy dyplomowej i wybór promotora. Warto przypomnieć, że studenci PPD mogą wybrać uczelnię, gdzie będą pisać i bronić pracę licencjacką lub magisterską, na podstawie której otrzymają następnie dwa odrębne dyplomy ukończenia studiów, co jest niewątpliwie atrakcyjną perspektywą dla osób ambitnych, już dziś myślących o budowaniu swojej ścieżki kariery.

Głównym punktem programu było, poprzedzone powitalną kawą, spotkanie gości i gospodarzy w Sali Senatu. Ze strony SGH wzięli w nim udział: prorektor ds. współpracy z zagranicą, dziekani studium licencjackiego i magisterskiego, pełnomocnik rektora ds. programów podwójnych dyplomów, koordynatorzy akademiccy poszczególnych PPD, dyrekcja Centrum Współpracy Międzynarodowej, koordynator programów podwójnych dyplomów, pracownicy dziekanatów. Dzięki wsparciu, jakie organizatorzy otrzymali od Biura Rektora oraz Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury, była możliwa teletransmisja spotkania i udział w nim zagranicznych koordynatorów, którzy nie mogli przyjechać tego dnia do Warszawy. O miłej, wręcz przyjacielskiej atmosferze tego wydarzenia może świadczyć wiele otrzymanych później podziękowań, w tym od jednej z niemieckich uczelni: It was one of the few online-meetings where I felt the very positive atmosphere through the Internet!

Po południu goście spotkali się ze studentami zainteresowanymi PPD. Ci ostatni dopisali, co świadczy zarówno o popularności tych programów, jak i świadomości korzyści wynikających z uzyskania w przyszłości dyplomów dwóch renomowanych uczelni. Równolegle były kontynuowane spotkania informacyjne online.

Duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony partnerów i społeczności akademickiej SGH pokazało, że programy podwójnych dyplomów są bardzo istotnym elementem strategii umiędzynarodowienia uczelni, a także znaczącym krokiem w ścieżce studiów i późniejszej karierze zawodowej ich uczestników.

Przypominamy, że nabór do kolejnej edycji właśnie ruszył i potrwa w przypadku programów licencjackich i niektórych programów magisterskich do 20 maja, a w przypadku pozostałych – do 16 września. Szczegółowy harmonogram oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie Centrum Programów Międzynarodowych.  


dr AGNIESZKA KÜHNL-KINEL, koordynator programów podwójnych dyplomów, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH
Więcej o programie podwójnego dyplomu sgh.waw.pl/ddp