Współczesne finanse po ukraińsku

grafika z napisem Współczesne finanse po ukraińsku

Wykłady z cyklu Współczesne finanse po ukraińsku obejmowały zagadnienia odnoszące się do zasad prowadzenia ekonomiki i biznesu w Ukrainie.

Wykłady prowadziła Natalija Tochtamysz (Nataliia Tokhtamys), starszy wykładowca w Katedrze Ekonomii i Zarządzania, zastępca kwestora Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Radioelektroniki na zaproszenie kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej, dr hab. Moniki Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH i dr hab. Wioletty Baran, prof. SGH.

studenci słuchają wykładu w sali wykładowej
 
Zaproszenia na wykłady, poza informacjami na stronie Gazeta SGH – życie uczelni, zostały rozpowszechnione za pośrednictwem dziekanatów Studium Licencjackiego i Studium Magisterskiego oraz pracowników Katedry Rachunkowości Menedżerskiej.

Wykładu odbywały się w języku ukraińskim.

27 kwietnia 2022 r.
W trakcie pierwszego spotkania  „Jak prowadzić biznes w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku?” Wykładowca zaprezentowała główne cechy i podstawowe zasoby współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiła ponadto zalety ekonomii informacyjnej oraz cechy przedsiębiorczości tradycyjnej i innowacyjnej. W trakcie spotkania dyskutowano na temat oceny atrakcyjności inwestycyjnej projektów oraz biznesu, który z łatwością przekracza granice państw dzięki społeczeństwu informacyjnemu.

W spotkaniu wzięła udział grupa studentów m.in. z Polski, dla których wykład stanowił uzupełnienia zajęć z obszaru systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej. Duże zainteresowanie wzbudziła dyskusja na temat innowacyjnych rozwiązań w społeczeństwie informacyjnym.

11 maja 2022 r.
Spotkanie drugie odbyło się pod hasłem „Jak stworzyć plan biznesu będący gwarantem sukcesu?” Poświęcono je sposobom planowania i prognozowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Przesłanie wykładu dotyczyło konieczności rozpatrywania przyszłości każdego kraju wyłącznie globalnie, zarówno w kontekście globalnych trendów i tendencji. Wykładowa zachęcała do krytycznego myślenia oraz zgłębiania aktualnej sytuacji gospodarczej w skali globalnej, co powinno gwarantować osiąganie sukcesu.

W spotkaniu wzięli udział studenci SGH z Ukrainy. Dyskutowali o formach i modelach planowania zapewniających skuteczność podejmowanych decyzji. Zainteresowani byli także informacjami niezbędnymi do stworzenia udanego biznes planu.   

18 maja 2022 r.
Wykład trzeci „W jakim stopniu państwo powinno dziś ingerować w biznes?” Wykładowca zaprezentowała podstawowe regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w Ukrainie. Przybliżyła ponadto działalność innowacyjną, jakiej podejmuje się państwo mając na uwadze m.in. gospodarkę opartą na wiedzy.
W spotkaniu uczestniczyli studenci z Ukrainy. Prowadzili ożywioną dyskusję na temat elementów regulacji rynku oraz zastanawiali się na tym, na ile państwo powinno ingerować w działalność gospodarczą.

25 maja 2022 r.
W trakcie czwartego wykładu „Jak efektywnie zarządzać zasobami? Czy są jakieś złote zasady?” Wykładowca omawiała kilka zagadnień. Zaprezentowany został potencjał zasobowy przedsiębiorstwa, tak rzeczowy, jak i osobowy oraz przybliżono metody efektywnego zarządzania nimi. Wskazano, że wśród przesłanek rozwoju gospodarki narodowej ważną rolę odgrywa kształtowanie się nowej generacji menedżerów wiedzy i umiejętności. Jest to istotne do realizacji nowoczesnego podejścia projektowego w rozwiązywaniu problemów zarządczych.

W spotkaniu wzięli udział studenci i pracownicy SGH. Dyskutowano o nowoczesnych, efektywnych narzędziach zarządzania, w tym informatycznych w praktyce biznesowej.  

Natalii Tochtamysz w trakcie wykładów towarzyszyła dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH.