Sukces pierwszej edycji SGH Ukrainian Week

prelegenci siedzą za stołem na sali wykładowej; jeden z nich przemawia

13-16 maja 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się pierwsza edycja #SGHUkrainianWeek. Wydarzenie, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy oraz pełnomocniczkę ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Irynę Dehtiarową, cieszyło się dużym powodzeniem wśród jego uczestników.

Panel otwierający, uznany za jedno z kluczowych wydarzeń tygodnia, zgromadził  ekspertów wysokiego szczebla, którzy przeanalizowali największe wyzwania stojące przed Ukrainą oraz przedstawili potencjalne ścieżki jej rozwoju. Dyskutowano m.in. o innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą przyspieszyć proces odbudowy kraju, oraz o kluczowym dla Ukrainy wsparciu międzynarodowym. W panelu wzięli udział: minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, wiceprzewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej Aleksandra Wiśniewska, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) Andrzej Drozd, rektor i profesor SGH Piotr Wachowiak, dr Jakub Karnowski (SGH). 

Na zdjęciu minister Adam Szłapka i rektor Piotr Wachowiak

Na panelu o Unii Europejskiej eksperci omówili potencjalne scenariusze i wyzwania związane z członkostwem Ukrainy w UE. Analizowano korzyści i trudności dla obu stron oraz kroki, które Ukraina musiałaby podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał integracji europejskiej. W dyskusji moderowanej przez dyrektora generalnego Fundacji Wolności Gospodarczej Marka Tatałę uczestniczyli: prof. dr hab. Artur Nowak-Far z SGH, prof. Mykoła Hnatiuk z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, członek stałej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lesia Zaburanna oraz prezeska Ukraińskiego Domu Myrosława Keryk.

Na zdjęciu ambasador Wasyl Zwarycz

Trzeci panel dotyczył roli kobiet w polityce, edukacji, nauce, biznesie i organizacjach pozarządowych w Ukrainie. O wyzwaniach stojących przed kobietami w tych obszarach oraz o ich osiągnięciach i wkładzie w rozwój Ukrainy dyskutowały: Anna Gorkun z Bain&Company, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy Weronika Marczuk, radca ambasady Ukrainy w Polsce Ołena Cybuch, prezeska Ukraińskiej Diaspory Naukowej i współpracowniczka Centrum Studiów Ukraińskich SGH Wiktorija Huroczkina oraz moderatorka dr Iryna Dehtiarowa.

W ostatniej dyskusji panelowej młodzi eksperci rozmawiali na temat roli młodego pokolenia w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa i przyszłości Ukrainy. Dyskutowano o wyzwaniach i możliwościach stojących przed młodymi ludźmi oraz o inicjatywach wspierających ich aktywność społeczną, ekonomiczną i polityczną. Doświadczeniami i pomysłami na pozytywne zmiany w Ukrainie dzielili się: przewodnicząca SKN Odbudowy Ukrainy Julija Metalnikowa, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Hubert Taładaj, Daryna Onyszko z Community of Democracies, członek Zarządu Fundacji Stand with Ukraine Andrij Ciaputa oraz założyciel waytoua Wołodymyr Turczak.  

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert polsko-ukraiński w Bibliotece SGH. Pierwsza edycja #SGHUkrainianWeek okazała się dużym sukcesem. Dzięki zaangażowaniu panelistów, moderatorów oraz uczestników wydarzenie miało swój wkład w wymianę wiedzy i doświadczeń między różnymi środowiskami akademickimi i społecznymi. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że kolejne edycje przyniosą równie inspirujące i wartościowe dyskusje.

#SGHUkrainianWeek odbywało się pod patronatem ambasady Ukrainy w Polsce i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz pod patronatem honorowym rektora SGH. Wydarzenie wspierali partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, Fundacja Stand with Ukraine, Ukrainer, Lovare, Ukraiński Dom i Future Processing Ukraine.  #SGHUkrainianWeek miało na celu stworzenie platformy do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń na temat Ukrainy i współpracy polsko-ukraińskiej, poszukiwania inspiracji oraz rozwiązań, które mogą przyczynić się do odbudowy oraz integracji tego kraju z Unią Europejską.