Grudniowy Staff week dla kadry uczelni ukraińskich

grupa osób na tle fresku przedstawiającego karawelę na wzburzonym morzu

10-16 grudnia 2023 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie gościła 10-osobową grupę z uczelni ukraińskich – koordynatorów Projektu CIVICA for Ukraine, realizowanego w ramach programu NAWA „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie” oraz reprezentantów kadry akademickiej z uczelni partnerskich w projekcie: Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana (KNEU), Kijowskiej Szkoły Ekonomii (KSE), Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska (NaUKMA), Donieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stusa (DonNU) oraz Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie (UKU).

Celem tego spotkania było z jednej strony podsumowanie realizacji Projektu CIVICA for Ukraine, a także przedyskutowanie wspólnych doświadczeń i zaplanowanie działań w przyszłości. Staff week dla kadry uczelni ukraińskich obejmował spotkania na wysokim szczeblu z kierownictwem SGH, przedstawicielami CIVICA i dyrekcją NAWA. Wizyta miała również na celu rozwój kompetencji i umiejętności miękkich, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zarządzania uczelnią i rozwoju współpracy międzynarodowej, w szczególności polsko-ukraińskiej oraz współpracy z aliansem CIVICA.

W programie wizyty znalazły się następujące zagadnienia:

  • organizacja i jakość kształcenia: organizacja kształcenia doktorantów i ewentualna współpraca ze Szkołą Doktorską SGH (prof. Marzanna Witek-Hajduk), zapewnienie jakości kształcenia oraz zarządzanie jakością w SGH (prof. Jakub Brdulak), programy podwójnych dyplomów w SGH (dr Agnieszka Kühnl-Kinel);
  • osiągnięcia w umiędzynarodowieniu SGH: Strategia Umiędzynarodowienia SGH, partnerstwa międzynarodowe, wymiana studentów oraz CEMS  (Małgorzata Chromy, Monika Komorek, Grzegorz Augustyniak);
  • profesjonalizacja zarządzania oraz rozwój kadry administracyjnej: system CRM (Zastępca  Kanclerza Beata Mierzejewska), infrastruktura akademicka dla kształcenia hybrydowego w SGH (Maciej Domalewski), działania Forum Dziekanatów (prof. Katarzyna Górak-Sosnowska);
  • działania aliansu CIVICA i doświadczenia SGH (Katarzyna Kacperczyk, Małgorzata Chromy), 

„Niesamowite doświadczenie we wdrażaniu CRM (zarządzania relacjami z klientami) w kontekście uniwersyteckim. Świetna prezentacja i wyjaśnienie, jak lepiej zrozumieć i zaangażować studentów, absolwentów i innych interesariuszy. Systemy CRM mogą zostać  skutecznie wdrożone na uczelniach w celu wzbogacenia doświadczenia edukacyjnego i efektywności instytucjonalnej. Chciałabym, abyśmy mogli pracować nad tym na ukraińskich uniwersytetach” – powiedziała prof. Olena Primierowa z NaUKMA.


„Forum Dziekanatów to kolejna dobra praktyka z SGH. Bardzo ważne jest tworzenie sieci kontaktów i integracja pracowników administracyjnych, (...)  umożliwienie im wyrażania opinii na temat aktów prawnych oraz pomoc  w rozwoju zawodowym” – wskazała Olga Rekita z UKU. 

„Dobra praktyka w SGH  to jasny podział obowiązków i odpowiedzialności wśród pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej. Przejrzysty system zapewnia wiedzę każdemu  pracownikowi  w określonych obszarach i pozwala im skoncentrować się na tych szczególnych zadaniach, co skutkuje wyższą efektywnością – zauważyła Halyna Mahowa z KSE.

Seminarium KRASP o różnorodności, organizowane przez SGH i SWPS oraz Komisję ds. komunikacji i odpowiedzialności społecznej KRASP w dniu 12 grudnia br. wzbogaciło  program i pozwoliło przyjrzeć się  wdrażaniu Karty Różnorodności w Polsce i  innych krajach Unii Europejskich. Ukraina jako kraj kandydujący  do UE także będzie w przyszłości wdrażać podobne rozwiązania, w tym na uczelniach.

Dyskusje strategiczne miały miejsce na trzech kluczowych spotkaniach wysokiego szczebla: z prorektorem ds. współpracy z zagranicą  dr. hab. Jackiem Prokopom, prof. SGH, i przedstawicielami  Sekretariatu CIVICA w dniu 14 grudnia oraz z dyrektorem NAWA dr. Dawidem Kosteckim w dniu 15 grudnia 2023 r. Przedstawiciele uczelni ukraińskich pokreślili, że wsparcie ze strony  SGH  jest  pomostem  w ich umiędzynarodowieniu; zaznaczyli, że bardzo tego potrzebują. 

Spotkanie z kierownictwem Sekretariatu CIVICA na czele z dyrektorem wykonawczym Aurelien Kreibichem z paryskiej Sciences Po było okazją do rozmowy o naszych wspólnych doświadczeniach w projekcie, o sytuacji w uczelniach ukraińskich, w tym w zakresie ich potrzeb i priorytetów, a także o perspektywach i przyszłych działaniach.

Spotkanie z dyrektorem Dawidem Kosteckim dotyczyło rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej, w tym także  promocji możliwości rozwoju dla studentów, doktorantów i naukowców z Ukrainy oraz projektów bilateralnych, partnerstw strategicznych dla instytucji. W Polsce ważnym programem są #PolskiePowroty; program ten skierowany jest do polskich naukowców  za granicą, żeby powrócili do kraju. Dla Ukrainy po wojnie poważnym wyzwaniem będzie zmotywowanie ukraińskich naukowców do powrotu do kraju i odbudowania szkolnictwa wyższego. 

Dzięki programowi NAWA „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie” rok 2023 spędziliśmy, budując mosty pomiędzy Ukrainą a Europą. Uczelnie jako kluczowe instytucje mają ogromny potencjał w rozwoju dyplomacji publicznej; wnoszą bardzo cenny wkład w rozwój kraju oraz jego odbudowę.