Dr Wiesław Rozłucki doktorem honoris causa SGH

na zdjęciu 3 panów

 

Wiesław Rozłucki – jeden z głównych twórców Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej pierwszy prezes, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS) oraz doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) – otrzymał dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za wniesienie szczególnych zasług dla rozwoju polskiej gospodarki. 

Nadanie tytułu DHC nastąpiło na mocy uchwały Senatu SGH z dnia 20 grudnia 2023 r., która weszła w życie z dniem podjęcia. Dyplom wręczono 15 marca 2024 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu SGH.

 

dyplom DHC

Laudację z tej okazji wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, a także promotor w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa dr. Wiesławowi Rozłuckiemu.

Oficyna Wydawnicza SGH wydała pamiątkową publikację z serii Doktorzy honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

 


Karolina Cygonek

Opracowała KAROLINA CYGONEK