Kolejne szkoły dołączyły do Klasy Akademickiej SGH

grupa osób pozuje do zdjęcia w sali konferencyjnej

27 lutego 2024 r. zostały podpisane umowy o współpracy z trzema kolejnymi szkołami w ramach programu Klasa Akademicka SGH. 

Są to następujące szkoły:

  • V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, reprezentowane przez: dyrektor Macieja Rusieckiego, opiekuna klas akademickich i pedagog szkolną Olgę Stelmaszczyk oraz uczniów
  • XVIII (18) Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, reprezentowane przez: dyrektor Monikę Owczarek, wicedyrektor Agatę Siennicką-Olzacką oraz uczniów
  • CX (110) Liceum Ogólnokształcące im. R. Schumana w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie, reprezentowane przez: dyrektor Monikę Kalatę, 
    wicedyrektor Danutę Gorczycę oraz uczniów. 

Celem programu Klasa Akademicka SGH jest rozwinięcie współpracy naszej uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadpodstawowymi, których uczniowie wykazują zainteresowania tematyką ekonomiczną i przedsiębiorczością oraz planują studia na kierunkach ekonomicznych. Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala też poznać ofertę edukacyjną SGH i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu, który zainicjowano w 2016 roku, organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich i współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i w jej siedzibie. Klasa Akademicka SGH stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z biblioteki SGH czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi. 

W programie uczestniczy 76 szkół z całej Polski.