Instytut Finansów
Lokalizacja
MS Teams
Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
Forum Ruchu Europejskiego
KONRAD ADENAUER STIFTUNG
Lokalizacja
online
Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
Forum Ruchu Europejskiego
KONRAD ADENAUER STIFTUNG
Lokalizacja
online
Katedra Studiów Politycznych ISM SGH
Lokalizacja
MS Teams
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Lokalizacja
online youtube
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami i Klub Partnerów SGH
Lokalizacja
MS Teams
Kolegium Gospodarki Światowej
Lokalizacja
MS Teams
Centrum Otwartej Edukacji
Lokalizacja
online
Korporacja Handlu Zagranicznego SGH i Samorząd Studentów SGH
Lokalizacja
MS Teams
Samorząd SGH
Lokalizacja
dowolne miejsce
dowolny czas